Regulaminy- Rejestry- Zbiory

Załączniki

 
Deklaracja dostępności.doc 30.09.2020 | 30.50 KB
Pobierz
 
Raport o stanie zapewnienia dostepności 26.03.2021 | 106.82 KB
Pobierz
 
Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stryszawa.doc 26.01.2018 | 29.00 KB
Pobierz
 
Kodeks Etyki Pracowników UG.doc 26.01.2018 | 61.50 KB
Pobierz
 
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GBP.doc 26.01.2018 | 85.50 KB
Pobierz
 
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GOK.doc 26.01.2018 | 85.50 KB
Pobierz
 
Procedury zarządzania ryzykiem.doc 26.01.2018 | 104.50 KB
Pobierz
 
Regukamin wynagrodzenia kierowników.doc 26.01.2018 | 117.50 KB
Pobierz
 
zmiana w reg.wynagr.kier.jednostek.doc 24.07.2019 | 32.00 KB
Pobierz
 
Zmina regulaminu wynagradzania kier.jedn.organ..doc 31.01.2022 | 29.50 KB
Pobierz
 
Regulamin Naboru.doc 26.01.2018 | 80.00 KB
Pobierz
 
Regulamin ocen pracowników.doc 26.01.2018 | 121.50 KB
Pobierz
 
Regulamin podnoszenia kwalifikacji.doc 26.01.2018 | 66.50 KB
Pobierz
 
Regulamin Pracy Urzędu.doc 26.01.2018 | 193.50 KB
Pobierz
 
Regulamin wynagradzania dyrektorów instytucji kultury.doc 26.01.2018 | 74.00 KB
Pobierz
 
zmina regulaminu wynagradzania od 01.06.2018.doc 22.07.2019 | 79.00 KB
Pobierz
 
Regulamin wynagrodzenia urzedu.doc 26.01.2018 | 277.00 KB
Pobierz
 
zmina regulaminu wynagradzania od 01.07.2021.doc 02.07.2021 | 92.50 KB
Pobierz
 
REJESTR Jednostek Organizacyjnych 2018.doc 06.03.2019 | 64.00 KB
Pobierz
 
Statut Gminy Stryszawa 26.01.2018 | 507.46 KB
Pobierz
 
Służba przygotowawcza.doc 26.01.2018 | 121.00 KB
Pobierz
 
Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej.doc 26.01.2018 | 66.50 KB
Pobierz
 
Załączniki do Regulaminu Naboru.doc 26.01.2018 | 107.00 KB
Pobierz
 
Zbiór regulaminów i instrukcji.doc 26.01.2018 | 113.50 KB
Pobierz
 
zmina w regulaminie pracy.doc 26.01.2018 | 28.50 KB
Pobierz
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 2019.doc 29.10.2019 | 420.00 KB
Pobierz
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 2019.doc 29.10.2019 | 420.00 KB
Pobierz
 
REGULAMIN MONITORING.doc 10.11.2021 | 82.00 KB
Pobierz
 
regulamin zfss.doc 10.03.2022 | 104.00 KB
Pobierz