GOK

Gminny Ośrodek Kultury

Adres: 34-205 Stryszawa 740

Telefon: 33 874 70 03

E-mail: gokstryszawa@poczta.fm

Strona internetowa: www.stryszawa.pl

Dyrektor: mgr Renata Chudzik

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek 8:00-19:30
Wtorek 8:00-19:30
Środa 8:00-19:30
Czwartek 8:00-19:30
Piątek 8:00-19:30
Sobota 9:00-16:00

Gminny Ośrodek Kultury to komunalna instytucja kultury powołana Uchwałą Rady Gminy w Stryszawie.

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnika w kulturze oraz współtworzenie wartości kulturalnych. Placówka realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji i oświaty kulturalnej oraz w zakresie tworzenia i ochrony dóbr kultury.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:
  •  Edukacja, kultura i wychowanie przez sztukę,
  •  Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  •  Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
  •  Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  •   Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.


Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Pobierz