Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w ramach poddziałani...

więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11....

więcej

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych - gminy górskie 2021 r.Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1)    roboty z...

więcej

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych - gminy górskie 2021 r.Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zamówienia obejmował w szczególności: 1)    Kanały...

więcej

Komputery dostarczono w ramach grantu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny, Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 ...

więcej

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Stryszawa, w tym:Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lachowicach na działce nr ewid. 3559 w km 0+000-0+291Modernizacj...

więcej

Zamówienie udzielone na potrzeby mikroprojektu pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie- promocja dziedzictwa gmin Stryszawa i Kotesova” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz...

więcej

Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Stryszawa Dolna oraz sołectwa Hucisko Realizacja zadania od dnia 04.05.2021 r. do dnia 10.08.2021 r.Wartość zadania: 56 572,43 złotych brutto

więcej

Zadanie dofinansowane w wysokości 22 500,00 przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha Beskidzka. Zakres zamówienia obejmował w szczególności:1)    Ścinkę n...

więcej

Zakres zamówienia obejmował w szczególności:-    Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe z odwozem urobku-    Ścięcie nierówności podbudowy...

więcej

Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres zamówienia obejmował w szczególności: Obsługę geodezyjną (tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powyko...

więcej

Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości:1.    Stryszawa na osiedlu Misierówka2.    Stryszawa na osiedlu Babiarze3.    Stryszawa na osiedlu Steczki4.&...

więcej

Zamówienie udzielone na potrzeby mikroprojektu pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie- promocja dziedzictwa gmin Stryszawa i Kotesova” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz...

więcej