Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 


Informujemy, o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest „Program współpracy gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”. 


Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 


od 07.07.2023 r. do 21.07.2023 r. 


W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem rocznego programu (umieszczonym w załączniku do pobrania), zgłaszania ewentualnych opinii, propozycji (na stosownym formularzu konsultacji umieszczonym w załączniku do pobrania) w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. 


Ogłoszenie w sprawie konsultacji, projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczone są także na stronie internetowej Urzędu Gminy Stryszawa, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 


Forma konsultacji: 


Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać na formularzu uwag w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ehutniczak@stryszawa.pl, listownie na adres Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 lub osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15). 


Konsultacje obejmują swym zasięgiem Gminę Stryszawa. 


Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Stryszawa odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju , tel. (33) 876 77 30. 


UWAGA: konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy. 


Załączniki do pobrania: pobierz


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Informujemy, o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest „Program współpracy gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

od 22.07.2022 r. do 05.08.2022 r.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem rocznego programu (umieszczonym w załączniku do pobrania), zgłaszania ewentualnych opinii, propozycji (na stosownym formularzu konsultacji umieszczonym w załączniku do pobrania) w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji, projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczone są także na stronie internetowej Urzędu Gminy Stryszawa, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Forma konsultacji:

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać na formularzu uwag w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ehutniczak@stryszawa.pl, listownie na adres Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 lub osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15).

Konsultacje obejmują swym zasięgiem Gminę Stryszawa.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Stryszawa odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju , tel. (33) 876 77 32.

UWAGA: konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Załączniki do pobrania: 

1. Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa - pobierz

2. Program Współpracy Gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi - pobierz

3. Formularz uwag do projektu - pobierz


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Informujemy, o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest „Program współpracy gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

od 09.08.2021 r. do 23.08.2021 r.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem rocznego programu (umieszczonym w załączniku do pobrania), zgłaszania ewentualnych opinii, propozycji (na stosownym formularzu konsultacji umieszczonym w załączniku do pobrania) w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji, projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczone są także na stronie internetowej Urzędu Gminy Stryszawa, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Forma konsultacji:

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać na formularzu uwag w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ehutniczak@stryszawa.pl, listownie na adres Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 lub osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15).

Konsultacje obejmują swym zasięgiem Gminę Stryszawa.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Stryszawa odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju , tel. (33) 876 77 32.

UWAGA: konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Załączniki do pobrania: pobierzOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Informujemy, o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest „Program współpracy gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

od 04.08.2020 r. do 18.08.2020 r.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem rocznego programu (umieszczonym w załączniku do pobrania), zgłaszania ewentualnych opinii, propozycji (na stosownym formularzu konsultacji umieszczonym w załączniku do pobrania) w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji, projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczone są także na stronie internetowej Urzędu Gminy Stryszawa, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Forma konsultacji:

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać na formularzu uwag w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ehutniczak@stryszawa.pl, listownie na adres Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 lub osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15).

Konsultacje obejmują swym zasięgiem Gminę Stryszawa.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Stryszawa odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju , tel. (33) 876 77 32.

UWAGA: konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Załączniki do pobrania:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  2. Program współpracy Gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  3. Formularz uwag do projekt.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Informujemy, o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest „Program współpracy gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

od 07.08.2019 r. do 21.08.2019 r.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem rocznego programu (umieszczonym w załączniku do pobrania), zgłaszania ewentualnych opinii, propozycji (na stosownym formularzu konsultacji umieszczonym w załączniku do pobrania) w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji, projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczone są także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń UG Stryszawa.

Forma konsultacji:

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać na formularzu uwag w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ehutniczak@stryszawa.pl, listownie na adres Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 lub osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15).

Konsultacje obejmują swym zasięgiem Gminę Stryszawa.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Stryszawa odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju , tel. (33) 876 77 32.

UWAGA: konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Załączniki do pobrania:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - pobierz
  2. Program współpracy Gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - pobierz
  3. Formularz uwag do projekt - pobierzKONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Informujemy, o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest „Program współpracy gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

od 08.10.2018 r. do 22.10.2018 r.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem rocznego programu (umieszczonym w załączniku do pobrania), zgłaszania ewentualnych opinii, propozycji (na stosownym formularzu konsultacji umieszczonym w załączniku do pobrania) w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji, projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczone są także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń UG.

Forma konsultacji:

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać na formularzu uwag w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ehutniczak@stryszawa.pl, listownie na adres Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 lub osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15).

Konsultacje obejmują swym zasięgiem Gminę Stryszawa.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Stryszawa odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju , tel. (33) 876 77 32.

UWAGA: konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Załączniki do pobrania:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
  2. Program współpracy Gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  3. Formularz uwag do projektu.