Tradycja i kultura

Działalnością kulturalną oraz społeczną zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie. 
To samorządowa instytucja kultury powołana Uchwałą Rady Gminy w Stryszawie.

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnika w kulturze oraz współtworzenie wartości kulturalnych. Placówka realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji i oświaty kulturalnej oraz w zakresie tworzenia i ochrony dóbr kultury.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

  • edukacja, kultura i wychowanie przez sztukę,
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
  • prowadzenie Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej.

Efektem działalności Ośrodka są organizowane konkursy i festiwale o charakterze gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim, prowadzenie edukacji folklorystycznej dla dzieci, młodzieży i turystów w ramach Warsztatów Twórczych, prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży, realizacja projektów i inicjatyw społecznych związanych z szeroko pojętą kulturą, regionalizmem, promocją i turystyką, organizacja imprez plenerowych o charakterze folklorystycznym oraz rekreacyjno – rozrywkowym.   


Adres: 34-205 Stryszawa 740
Telefon: 33 874 70 03
e-mail: gokstryszawa@poczta.fm 
Dyrektor: Renata Chudzik


GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 8.00-20.00
Wtorek:  8.00-20.00
Środa:   8.00-20.00
Czwartek:    8.00-20.00
Piątek:      8.00-20.00
Sobota:     8.00-16.00