Zespół regionalny

Stryszawskie Gronicki

Dziecięcy Zespół Regionalny "Stryszawskie Gronicki" został utworzony w 1994r. Działał on pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie. Od maja 2018r. ze względu na małą liczbę uczestników działalność zespołu została zawieszona.
Pierwszym instruktorem zespołu był nieżyjący już dzisiaj Czesław Siwiec, następnie przez długie lata Tadeusz Wojtanek, następnie zespół prowadziła Anna Kowalska-Wicherek i przez krótki czas Maria Nowak. Kierownikiem organizacyjnym Małgorzata Wątroba. Zespół skupiał dzieci z okolicznych miejscowości - Stryszawy, Lachowic, Krzeszowa, Huciska, Kurowa. Były to dzieci w wieku 8 - 15 lat, a nawet młodsze.
Zespół prezentował na scenie głównie zabawy, gry, wyliczanki, jak również pieśni, przyśpiewki i tańce regionu babiogórskiego. Przedstawiał również ludowe obrzędy i tradycje związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Dzieci występowały w przepięknych strojach (pasterskich, jak również odświętnych). W okresie swego istnienia koncertował on przeszło 100 razy. 


Ważniejsze występy i nagrody:

 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych - Żywiec (III miejsce) - 1995r.
 • Centralne uroczystości 150 lecia kolei na ziemiach polskich - Warszawa - 1995r.
 • występ dla telewizji - Kamesznica (1995r)
 • Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych - Maków Podhalański (III miejsce) - 1995r.
 • Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych - Wadowice (III miejsce) - 1996r.
 • IV Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych - Łowicz (II miejsce) - 1996r.
 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych - Żywiec (IV miejsce) - 1997r.
 • II Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych - Katowice, 1997r, (IV miejsce)
 • występ w Domu Dziecka - Jaszczurowa
 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych - Żywiec, 1998r. (II miejsce)
 • udział w nagraniach dla TV do programu TELERANEK
 • udział w powitaniu byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy - Stryszawa
 • IV Przegląd Widowisk Obrzędowych - Katowice, 1999r. (IV miejsce)
 • XXXI Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych - Żywiec, 2000r. (II miejsce)
 • II Przegląd Grup Kolędniczych Powiatu Suskiego - Sucha Beskidzka, 2001r. (I miejsce)
 • XXXII Przegląd Grup Kolędniczych i Obrzędowych, Żywiec, 2001r. (I miejsce)
 • IV Małopolski Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych - Podegrodzie
 • Dni Ziemi Suskiej - występy, Sucha Beskidzka
 • Święto Zabawki Ludowej - występy, Stryszawa
 • XV Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych - Istebna, 2002r, (wyróżnienie)
 • XXVI Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, Rabka - występy
 • Suskie Spotkania z Folklorem - występy
 • Obchody Dni Św. Kingi - Wieliczka - występ
 • Obchody Orawskie Lato, Jabłonka, występy
 • Tydzień Kultury Beskidzkiej - Szczyrk, Wisła, Maków Podhalański - występy
 • Małopolskie Dożynki, Stryszów - występ
 • Babiogórska Jesień, Zawoja - występy
 • XXXIV Przegląd Grup Kolędniczych i Obrzędowych, Milówka - wyróżnienie
 • XVI Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Wisła
 • Dni Świętojańskie, Lanckorona
 • Rajd Chłopski, Rajcza
 • Ogólnopolski Zjazd Klubów 4H - Kraków
 • Powiatowe Dożynki - Stryszawa