Zajęcia stałe prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie

WYKAZ ZAJĘĆ STAŁYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STRYSZAWIE

PONIEDZIAŁEK
13.00 - 16.00     Warsztaty Twórcze (rzeźbienie i malowanie ptaszków)
12.00 - 18.00     Zajęcia świetlicowe, warsztaty edukacyjne
15.00 – 17.00     Warsztaty szachowe (podczas ferii zimowych)
14.00 - 19.00     Pracownia internetowa


WTOREK

14.00 - 16.00     Warsztaty Twórcze (rzeźbienie i malowanie ptaszków)
15.30 – 19.00      Warsztaty Twórcze (Klub Iskra) – OSP Hucisko (UWAGA! zajęcia czasowo zawieszone)
12.00 - 18.00      Zajęcia świetlicowe, warsztaty plastyczne


ŚRODA
12.00 - 19.00     Zajęcia świetlicowe, warsztaty folklorystyczne
14.00 - 19.00     Pracownia internetowa
14.00 –16.00    „Twórczo i kreatywnie”–zajęcia plastyczne dla dzieci od 11 lat (UWAGA! zajęcia czasowo zawieszone)


CZWARTEK

13.00 - 16.00     Warsztaty Twórcze (rzeźbienie i malowanie ptaszków)
12.00 - 18.00     Zajęcia świetlicowe, warsztaty plastyczne
14.00 - 18.00     Pracownia internetowa

PIĄTEK
12.00 - 16.00     Warsztaty Twórcze (rzeźbienie i malowanie ptaszków)
12.00 - 18.00     Zajęcia świetlicowe, warsztaty folklorystyczne
14.00 - 18.00     Pracownia internetowa
16.00 – 17.00     „Rytmika, plastyka dla smyka” – zajęcia muzyczno-ruchowe i plastyczne dla najmłodszych 
(UWAGA! zajęcia czasowo zawieszone)

15.00 - 17.00     Warsztaty z muzyki ludowej dla dzieci (skrzypce, basy), próba kapeli
18.30 - 20.30     Próba Gminnej Orkiestry Dętej  (remiza OSP Kuków)

SOBOTA
9.00 - 15.00     Zajęcia świetlicowe
10.00 - 16.00    Pracownia internetowa
Spotkania Grupy Artystycznej SYNAPSY (osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o kontakt z Ośrodkiem Kultury, tel. 33 8747003, email: gokstryszawa@poczta.fm)  


Babiogórski Sklepik:
czynne codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

Zapraszamy do zwiedzania wystaw w godzinach pracy Ośrodka:
- stałej wystawy drewnianej zabawki ludowej
- wystaw czasowych