Urząd Gminy

Rafał Lasek

Wójt Gminy Stryszawa

Wybory już za nami, rozpoczynamy nowa kadencję gdzie razem z radnymi i mieszkańcami chcę podjąć nowe wyzwania służące rozwojowi Huciska, Krzeszowa, Kukowa, Kurowa, Lachowic, Pewelki, Stryszawy i Targoszowa.

Chcemy rozbudowywać sieć kanalizacji i wodociągów, modernizować drogi, budować chodniki, obiekty sportowe i kulturalne, aby każdy mieszkaniec tej gminy miał poczucie że mieszka w miejscu gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością a miejsce w którym mieszka jest wyjątkowym.

Jestem szczęśliwy i dumny że powierzyliście mi kierowanie Gminą na kolejną trzecią już kadencję.
Każde wybory niosą nowe nadzieje i oczekiwania. Wybierając mnie na kolejną kadencję wyraziliście Państwo nadzieję na rozwiązywanie konkretnych problemów, celów i zadań oraz spełnienie konkretnych obietnic.

Serdecznie dziękuję za zaufanie i oddane na mnie głosy. Postaram się nie zawieść Państwa zaufania.

Z wyrazami wdzięczności
Rafał Lasek
Wójt Gminy Stryszawa