Środki Unijne na lata 2021-2027

W zakładce prezentujemy projekty realizowane przez Gminę Stryszawa współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Perspektywa wdrażana jest przez 16 programów regionalnych oraz programy krajowe takie jak:

 •     Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko,
 •     Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,
 •     Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego,
 •     Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy,
 •     Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej,
 •     Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową,
 •     Fundusze Europejskie dla Rybactwa,
 •     Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo,
 •     Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich,
 •     Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej).

Źródłem finansowania perspektywy są unijne fundusze:

 •     Europejski Fun­dusz Rozwoju Regionalnego,
 •     Europejski Fundusz Społeczny+,
 •     Fundusz Spójności,
 •     Europejski Fun­dusz Morski, Rybacki i Akwakultury,
 •     Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.


2024-04-22
Rozwój cyfrowy w Gminie Stryszawa
Data dodania:

2024-04-22

Autor: