Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11....

więcej

W 2020 r. Gmina Stryszawa ponownie przystąpiła do projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" realizowanego przez Województwo Małopolskie.  W marcu 2020 r. władze Stry...

więcej

Zakres prac:- rozbiórka posadzek z tworzyw sztucznych- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych- montaż drzwi przeciwpożarowych- wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych- malowanie ścian- montaż opraw ośw...

więcej

Przedmiotem zamówienia była dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie, realiz...

więcej

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Realizacja tego za...

więcej

Kontynuacja programu związanego z zamknięciem placówek oświatowych. Projekt był odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemi...

więcej

Zakres zamówienia obejmował w 2020-2021 r.: I.    SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ- wykonanie kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 – 608,00 m- wykonanie kanalizacji sanitarnej PVC fi 160 – 1...

więcej

Zakres zamówienia obejmował:1.    Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej2.    Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej3.    Wyrównanie nierówności w istnieją...

więcej

Realizacja zadania od dnia 07.05.2020 r. do dnia 16.11.2020 r.Wartość zadania wyniosła: 91 505,85 złotych brutto

więcej

Zakres zamówienia obejmował:1.    Korytowanie pod odwodnienie liniowe z odwozem urobku2.    Dostawę i zabudowę odwodnienia liniowego3.    Wykonanie nawierz...

więcej

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji pn.:1.    Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hucisko (osiedle Bieguny)2.    Budowa oświetlenia uliczn...

więcej

Zadanie obejmowało budowę: -    nowej sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej o długości trasy 119 m-    zabudowę 4szt. opraw oświetleniowychRealizacja za...

więcej