Wartość inwestycji: 396 635,23 zł brutto Czas realizacji: od 18.03.2015 do 31.07.2015 Zakres robót: ułożenie kanału z rur PCV, ułożenie krawężnika betonowego, ułożenie obrzeży betonowych, ...

więcej

Wartość inwestycji: 206 462,82 zł brutto Czas realizacji: od 17.04.2015 do 30.09.2015 Zakres robót: demontaż istniejących zjazdów i przepustów, ułożenie korytek ściekowych, ułożenie kanału...

więcej

Wartość inwestycji: 3 669 685,71 zł brutto Czas realizacji: od 06.05.2015 do 30.08.2015 Zakres robót: Montaż rurociągu PE fi 110, Montaż hydrantów fi 80, Ubezpieczenie płytami typu KRATA,...

więcej

Wartość inwestycji: 239 498,60 zł brutto Czas realizacji: od 29.07.2015 do 30.09.2015 Zakres robót: Montaż rurociągu, Montaż hydrantów,

więcej

Wartość inwestycji :86 652,27 zł Czas realizacji: od 14.05.2015 do 30.09.2015 Zakres robót: profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową,  wykonanie nawierzch...

więcej

Wartość inwestycji :53 667,36 zł Czas realizacji: od 14.05.2015 do 30.09.2015 Zakres robót: profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową,  wykonanie nawierz...

więcej

Wartość inwestycji :51 192,60 zł Czas realizacji: od 14.05.2015 do 30.09.2015 Zakres robót: profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową,  wykonan...

więcej

Wartość inwestycji :51 843,27 zł Czas realizacji: od 14.05.2015 do 30.09.2015 Zakres robót: profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową,  wykon...

więcej

Wartość inwestycji :50 755,95 zł Czas realizacji: od 14.05.2015 do 30.09.2015 Zakres robót: profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową,  wykon...

więcej

Wartość inwestycji: 81 241,50 zł brutto Czas realizacji: od 02.07.2015 do 28.08.2015 Zakres robót: wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z tłucznia i płyt Jomb, wykonanie odwodnienia li...

więcej

Wartość inwestycji: 149 621,28 zł brutto Czas realizacji: od 24.03.2015 do 31.08.2015 Zakres robót: wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni przez dwukrotne utrwalenie przy użyciu emuls...

więcej

Wartość inwestycji: 398 377,73 zł brutto Czas realizacji: od 09.03.2015 do 31.08.2015 Zakres robót: prace przygotowawcze (korytowanie i ścinanie poboczy), wyrównanie nierówności w istniejąc...

więcej

Wartość inwestycji: 98 000,10 zł brutto Czas realizacji: od 06.02.2015 do 30.06.2015 Zakres robót: montaż kanału z rur PVC fi 200 mm, montaż studni kanalizacyjnych, wykonanie nawierzchni żwiro...

więcej