Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bielarze we wsi Stryszawa

  • Wartość inwestycji: 98 000,10 zł brutto
    Czas realizacji: od 06.02.2015 do 30.06.2015
    Zakres robót:
  • montaż kanału z rur PVC fi 200 mm,
  • montaż studni kanalizacyjnych,
  • wykonanie nawierzchni żwirowej.

Załączniki