zdjęcie bocianów

Środki pomocowe z UE

Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Stryszawa Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Stryszawa” współfinansowany przez Unię Europej...

więcej

  BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Stryszawa” został złożony w dniu w Urzędzie Marszałko...

więcej

  BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PEWELKA  Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Pewelka” został złożony w dniu w Urzędzie Marszał...

więcej

  BUDOWA UJĘCIA WODY W LACHOWICACH Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ujęcia wody w Lachowicach został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopo...

więcej

    ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LEŚNICZÓWKINA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Adaptacja budynku leśniczówki na potrzeby GOK została zrealizowanaw ramach projektu "Chrońmy dzi...

więcej