zdjęcie bocianów

Z życia gminy

Gmina Stryszawa pozyskała sześć nowych kompletów umundurowania dla jednostek OSP Stryszawa oraz Targoszów. Jednostki te otrzymały po trzy nowe komplety ubrań specjalnych SX3 Gold z kieszeniami, buty s...

więcej

BEZPIECZNY STRAŻAK-WRZESIEŃ 2019 W GMINIE STRYSZAWA Gmina Stryszawa pozyskała nowe umundurowanie dla jednostek OSP Hucisko oraz Kurów. Jednostka OSP Hucisko otrzymała 6 par butów specjalnych na...

więcej

1 października Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 (adresowany do organizacji pozarządowych) oraz Małopolskie Orkiestry Dęte...

więcej

Gmina Stryszawa złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Aktywna Tablica”, którego celem jest doposażenie szkół w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, projektory, głośni...

więcej

Dodatkowe pieniądze dla Gminy Stryszawa na doposażenie stołówek w Szkołach Gmina Stryszawa przystąpiła do udziału w projekcie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej polegającym na dopos...

więcej

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w dniu 17 stycznia 2020 r. odbyła się uroczystość, w czasie której wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznyc...

więcej

STRYSZAWA NAJBARDZIEJ SPORTOWĄ GMINĄ POWIATU   Gmina Stryszawa stawia na turystykę rowerową. Świadczą o tym nie tylko liczne inwestycje, ale przede wszystkim imprezy organizowane w Gminie ...

więcej

W niedzielę 8 grudnia 2019 r. w Domu Strażaka na Przysłopiu została otwarta Młodzieżowa Świetlica Strażacka ISKRA. Miejsce to poświęcił w obecności dzieci i młodzieży, strażaków oraz innych mies...

więcej

Projekt współfinansowany przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia Zarząd OSP na Pr...

więcej

W niedzielę 11 sierpnia już po raz kolejny w Gminie Stryszawa zorganizowano Mistrzostwa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sporcie Pożarniczym 2019. Zawody odbyły się na placu przy siedzibie Ochotn...

więcej