Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Wartość dofinansowania: 4 836 474,00 (90 %)Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zamówienia obejmuje w szczeg...

więcej

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych - gminy górskie 2021 r.Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1)    roboty z...

więcej

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych - gminy górskie 2021 r. W czerwcu 2022 roku zakończono ww. inwestycję realizowaną od 2021 roku.Ogółem roboty budowlane wykona...

więcej

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Stryszawa, w tym: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stryszawie na działkach nr ewid.: 1975, 1852 w km 0+000-0+19...

więcej

Zadanie dofinansowane w wysokości 99 000,00 przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha Beskidzka. Zakres zamówienia obejmował w szczególności:1)    Obustron...

więcej

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Wartość dofinansowania: 3 800 000,00 złZadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy remontu i przebudowy nast...

więcej

Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Zakres zamówienia obejmował w szczególności:- wzmocnienie drewnianych belek stropowych - wykonanie nowej posadzki z ...

więcej

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Wartość dofinansowania: 5 700 000,00Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy budowy chodników w trzech ...

więcej

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości:1. Krzeszów na osiedlu Pańskie2. Stryszawa na osiedlu ZarąbkiRealizacja zadania od dnia 15.04.2022 r. do dnia 31.09.2022 r.Wartość zadań: 103 090,31 zł...

więcej

Zadanie dofinansowane w ramach konkursu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy J...

więcej