Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Demontaż (ewentualne skucie) płyt betonowych o powierzchni 3x1,5m z odwozem na odległość do 5 km. 2. Ścięcie nierówności podbudowy drogi do 10 cm (z ...

więcej

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I. Roboty przygotowawcze 1. mechaniczne karczowanie 2. ścinka drzew 3. roboty pomiarowe geodezyjne II. Wykonanie palisady żelbetowej 1. wykonanie pa...

więcej

Remont i wykonanie nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie na terenie Gminy Stryszawa: 1. Droga Hucisko działka nr ewid.: 15671. 2. Droga Kurów Banaś działka nr ewid.: 2924/1, 2926/1 3...

więcej

Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie Gminy Stryszawa: 1. Droga Lachowice Kubieńce działka nr ewid.: 2305/1 2. Droga Lachowice Kubieńce działka nr ewid.: 4361 3. Droga...

więcej

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.cięcie nawierzchni asfaltobetonowej 2.frezowanie nawierzchni 3.rozebranie przepustów betonowych 4.rozebranie ścieków betonowych 5.demontaż umocnień...

więcej

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.frezowanie nawierzchni 2.plantowanie i obsianie trawą 3.wykonanie kanalizacji deszczowej 4.montaż studni betonowych 5.montaż studni ściekowych ulic...

więcej