Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie Gminy Stryszawa


Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie Gminy Stryszawa:

1. Droga Lachowice Kubieńce działka nr ewid.: 2305/1

2. Droga Lachowice Kubieńce działka nr ewid.: 4361

3. Droga Stryszawa Pietrusy działka nr ewid.: 13234

4. Droga Stryszawa Pietrusy działka nr ewid.: 13228, 13141

5. Droga Stryszawa Gancarzycki działka nr ewid.: 2840, 2821

6. Droga Stryszawa Wale działka nr ewid.: 13697

7. Droga Hucisko działka nr ewid.: 1537

8. Droga Stryszawa Kępy działka nr ewid.: 15276, 15274

9. Droga Stryszawa Gałuszki działka nr ewid.: 65/4

10. Droga Krzeszów z Potoka działka nr ewid.: 8440, 8441

11. Droga Krzeszów Podoły działka nr ewid.: 8458/2, 8456/1, 8457

12. Droga Pewelka Bartusie działka nr ewid.: 489

13. Droga Pewelka działka nr ewid.: 16

14. Droga Kuków Bacówka działka nr ewid.: 3342

15. Droga Targoszów OSP działka nr ewid.: 8639/1, 1638/1


Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Obustronne ścięcie poboczy (z odwozem urobku) 1 700,00 m x 0,10 m x 0,50 m = 85,00 m3.

2) Ścięcie nierówności podbudowy drogi - 5 cm (z odwozem urobku) - 600,00 m2.

3) Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,5-63 celem uzupełnienia uszkodzonej podbudowy z zaklinowaniem drobną frakcją - 250,00 m3.

4) Wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową o grubości 4 cm - 6 000,00 m2.

5) Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej o grubości 4 cm – 6 000,00 m2.

6) Utwardzenie poboczy tłuczniem - 85,00 m3.

Termin wykonania: od dnia 12.04.2018 r. do dnia 26.07.2018 r.

Wartość zadania [zł brutto]: 399 994,49 zł.

WykonawcaPRDM Wadowice Sp. z o. o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 Barwałd Dolny.

Data dodania:

2021-01-13

Autor: