Wartość inwestycji 908 649,00 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Wykonanie drenażu z rur perforowanych fi 65 2)Wykonanie drenażu z rur perforowanych fi 110  3)Wzmocnienie podłoż...

więcej

Wartość inwestycji 184 544,00 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1)wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Fi 400  2)wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Fi 315  3)wykonan...

więcej

Wartość inwestycji 288 985,00 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1)wykonanie kanalizacji deszczowej z rur  2)montaż studni betonowych fi 1000  3)montaż studni fi 500 z krat...

więcej

Wartość inwestycji 97 552,00 zł Zakres robót obejmuje w szczególności: budowę instalacji elektrycznej kablowej oświetleniowej typu YAKXS 4x35mm 2o długości trasy 253m, zabudowę sześciu masztów ...

więcej

Wartość sprzętu 181 891,00 zł Dostawy sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów, projektorów, urządzeń multimedialnych (tablic interaktywnych), oprogramowania, aparatów fotograficznych oraz akcesorió...

więcej

Wartość inwestycji 140 566,00 zł Zakres prac : roboty ziemne, remont odwodnienia, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z tłucznia, przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy uży...

więcej

Wartość inwestycji 738 362,00 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a.roboty ogólnobudowlane 1.roboty rozbiórkowe (od dachu po fundament) 2.wykonanie fundamentu żelbetowego 3.wykonan...

więcej

Wartość inwestycji 453 331,00 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Obustronne ścięcie poboczy 2)Ścięcie nierówności podbudowy drogi  3)Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,5-63 ...

więcej

Wartość inwestycji 147 497,00 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Obustronne ścięcie poboczy  2) Ścięcie nierówności podbudowy drogi 3) Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,...

więcej

Wartość inwestycji 176 703,00 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I.SIEĆ WODOCIĄGOWA NA OSIEDLU GANCARZYCKI W STRYSZAWIE -montaż sieci wodociągowej PE fi 110 mm – 974,00 m -przewierty –...

więcej

Wartość inwestycji: 137 777,00 zł Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: -montaż sieci wodociągowej PE fi 110 mm -montaż sieci wodociągowej PE fi 90 mm  -montaż sieci wodociągowej PE f...

więcej

Wartość pomocy dydaktycznych 174 617,00 zł Pomoce dydaktyczne dla : Gimnazjum nr 1 w Stryszawie SP nr 2 w Stryszawie SP nr 3 w Stryszawie Gimnazjum w Krzeszowie Gimnazjum w Lachowicach SP w K...

więcej