Budowa chodnika w miejscowości Kurów

Wartość inwestycji 184 544,00 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1)wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Fi 400 

2)wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Fi 315 

3)wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Fi 160 

4)montaż studni betonowych fi 1200 

5)montaż studni betonowych fi 1000

6)montaż studni fi 500 z kratą ściekową

7)wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych

8)wykonanie warstwy asfaltobetonowej wiążącej 8 cm

9)wykonanie warstwy asfaltobetonowej ścieralnej 4 cm

10)montaż krawężnika 

11)montaż krawężnika na wjazdach

12)obrzeża betonowe

13)chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

14)zjazdy z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm 

15)ścieki z elementów betonowych

16)montaż barier jednostronnych

17)zabezpieczenie kabli rurami AROTA 

18) montaż studni teletechnicznych