Konkurs ofert

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2024 w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - pobierz

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2024 w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportowych - pobierz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych - pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY STRYSZAWA W 2024 ROKU Z ZAKRESU UPOWSZECHNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY STRYSZAWA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH W 2024 ROKU W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ZGODNIE Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH pobierz

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2023 w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportowych - pobierz

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2023 w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -pobierz


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY STRYSZAWA W 2023 ROKU Z ZAKRESU UPOWSZECHNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY STRYSZAWA W 2023 ROKU Z ZAKRESU UPOWSZECHNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU pobierz


Wyniki konkursu - PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W STRYSZAWIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W STRYSZAWIE pobierz

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2022 w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportowych - pobierz

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2022 w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY STRYSZAWA W 2022 ROKU Z ZAKRESU UPOWSZECHNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY STRYSZAWA W 2022 ROKU Z ZAKRESU UPOWSZECHNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH- pobierz

Wyniki konkursu - PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W STRYSZAWIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W STRYSZAWIE pobierz

Konkurs ofert - PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W STRYSZAWIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W STRYSZAWIE - pobierz

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2021 w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w 2021 roku w zakresie różnych dyscyplin sportowych - pobierz

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2021 w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - pobierz


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych - pobierz


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stryszawa w 2021 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu - pobierz


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego- pobierz


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego ( ogłoszenie o konkursie - pobierz; zarządzenie o powołaniu komisji - pobierz)


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2020 w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w 2020 roku w zakresie różnych dyscyplin sportowych. Pobierz


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2020 w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pobierz


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Stryszawa w 2020 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  Pobierz


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Stryszawa w 2020 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu  w różnych dyscyplinach sportowych.  Pobierz


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert  na realizację zadania w roku 2019 w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w 2019 roku w różnych dyscyplinach sportowych. Pobierz


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań  w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pobierz


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Pobierz


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w 2019 roku w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Stryszawie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie Pobierz


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Stryszawa w 2019 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w różnych dyscyplinach sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.  Pobierz


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Stryszawa w 2019 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w różnych dyscyplinach sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  Pobierz


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pobierz


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2018 w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w 2018 roku w różnych dyscyplinach sportowych. Pobierz


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Stryszawa w 2018 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2018 roku w różnych dyscyplinach sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pobierz


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Stryszawa w 2018 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2018 roku w różnych dyscyplinach sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pobierz


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Pobierz


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2017 w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w 2017 roku w różnych dyscyplinach sportowych. Pobierz


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pobierz


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Stryszawa w 2017 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. Pobierz(Brak; W trakcie aktualizacji)


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Stryszawa w 2017 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Pobierz(Brak; W trakcie aktualizacji)


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2016 roku w różnych dyscyplinach sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie udzielenia dotacji


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo rekreacyjnych w 2016 roku w zakresie różnych dyscyplin sportowych". Pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie udzielenia dotacji


Otwarty Konkurs ofert: Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2016 r. w różnych dyscyplinach sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pobierz


Otwarty Konkurs ofert: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w 2016 r. w zakresie różnych dyscyplin sportowych. Pobierz