zdjęcie bocianów

Środki Krajowe

W zakładce prezentujemy projekty realizowane przez Gminę Stryszawa współfinansowane ze środków pozyskanych z programów krajowych, w szczególności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Z pozyskanych środków finansowych realizowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury sportowej, drogi, chodniki, modernizacje budynków OSP, doposażenie jednostek OSP, wymiana kotłów c.o. w budynkach mieszkalnych itp.


PROJEKT MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA POPRZEZ WYMIANĘ NAWIERZCHNI Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach projektu pn. "Małopolsk...

więcej

OTWARTE STREFY AKTYWNOCI W GMINIE STRYSZAWA 6 czerwca Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakte...

więcej

„MODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICYOCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUKOWIE” W roku 2017 po raz kolejny Gmina Stryszawa przystąpiła do programu pn. "Małopolskie Remizy 2017".  Rok 2017 to modernizacj...

więcej

Gmina Styszawa zakończyła realizacje projektu: „Budowa studni głębinowej dla poprawy wydajności istniejącego ujęcia wody w Targoszowie”, na realizacje którego pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkie...

więcej