Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kukowie pobierz Warunki konkursu pobierz

więcej

Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla grupy polskich gospodarstw domowych, w tym gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych ...

więcej

ZAWIADOMIENIE DOTYCZY: BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZESZÓW Urząd Gminy w Stryszawie informuje, że od dnia 29 stycznia 2024 roku rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji sa...

więcej

Wójt Gminy Stryszawa ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych, składanych w ramach otwartego konku...

więcej

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego ogłosił XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny pn.: „Ocieplam dom, wymieniam ogrzewanie, biorę dotację - płacę mniej” dla  uczniów szkół podstawowych z terenu...

więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY STRYSZAWA W 2024 ROKU Z ZAKRESU UPOWSZECHNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH W RÓŻNYCH DYSCYPLI...

więcej

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 1.    Podstawa prawna:art. 23 ust. 1 pkt. ...

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenie placówki wsparcia dziennego nas terenie Gminy Stryszawa pobierz Komisja rekrutacyjna pobierz Wyniki konkursu pobierz

więcej