zdjęcie bocianów

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej PRZEDŁUŻENIE TRWANIA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie, informuje iż rządowy program „Wspieraj Seniora” został przedłużony do...

więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.  Program skierowany jest do os...

więcej

INFORMACJA ,,DOBRY START’’(300+) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie informuje, że od 01 lipca 2019 r. obsługiwane będą wnioski w formie elektronicznej o ustalenie prawa do...

więcej

Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Stryszawa Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiono nowy wieloletni program rządowy pn.: „...

więcej

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIE GMINY Artykuł 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymienia katalog zadań własnych gminy o charakterze obowiązk...

więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie informuje, program "Rodzina 500+" to długofalowe wsparcie polskich rodzin. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych ...

więcej

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacj...

więcej

Samodzielność droga do aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Stryszawa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie realizuje projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach Programu...

więcej

Każdy człowiek ma prawo do nietykalności osobistej i nienaruszalności godności.Przemoc w rodzinie – to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i...

więcej

Osoby uprawnione do posiadania Karty Dużej Rodziny W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny od tego dnia prawo do jej posiadan...

więcej