GOPS

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który w Polsce będzie wdrażany z udz...

więcej

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie ogłasza nabór uczestników do Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościo...

więcej

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie ogłasza nabór uczestników do Programu: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Termin naboru...

więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: 34-205 Stryszawa 18 Tel. 33 876 48 82 , 33 872 64 57 E-mail: gops@stryszawa.pl Kierownik: Ilona Krzak   GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek ...

więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.  Program skierowany jest do os...

więcej

INFORMACJA ,,DOBRY START’’(300+) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie informuje, że od 01 lipca 2019 r. obsługiwane będą wnioski w formie elektronicznej o ustalenie prawa do...

więcej

Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Stryszawa Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiono nowy wieloletni program rządowy pn...

więcej

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIE GMINY Artykuł 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymienia katalog zadań własnych gminy o charakterze obowiązk...

więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie informuje, program "Rodzina 500+" to długofalowe wsparcie polskich rodzin. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych ...

więcej

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacj...

więcej