GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zachęca rodziny do współpracy w wspieraniu rodzin prz...

więcej

Jak już informowaliśmy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie, w roku 2024 będzie realizował działania profilaktyczne oraz edukacyjne, w ramach kampanii „Ciąża bez alkoholu” opracowanej przez ...

więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie informuje, iż przystąpiono do udziału w dwóch ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych: Przeciwdziałanie przemocy domowej Ciąża bez alkoholu - profila...

więcej

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który w Polsce będzie wdrażany z udz...

więcej

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie ogłasza nabór uczestników do Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościo...

więcej

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie ogłasza nabór uczestników do Programu: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Termin naboru...

więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: 34-205 Stryszawa 18 Tel. 33 876 48 82 , 33 872 64 57 E-mail: gops@stryszawa.pl Kierownik: Ilona Krzak   GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek ...

więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.  Program skierowany jest do os...

więcej

INFORMACJA ,,DOBRY START’’(300+) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie informuje, że od 01 lipca 2019 r. obsługiwane będą wnioski w formie elektronicznej o ustalenie prawa do...

więcej

Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Stryszawa Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiono nowy wieloletni program rządowy pn...

więcej