„Ciąża bez alkoholu” Ogólnopolska Kampania Edukacyjna

Jak już informowaliśmy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie, w roku 2024 będzie realizował działania profilaktyczne oraz edukacyjne, w ramach kampanii „Ciąża bez alkoholu” opracowanej przez Instytut Nowej Kultury
z siedzibą w Warszawie.
Celem kampanii jest m.in. edukacja przyszłych rodziców na temat szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży, a także promocja całkowitej abstynencji w tym okresie.

Kobieta w ciąży, pijąc alkohol naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym
i narządach wewnętrznych, mających konsekwencje w całym dalszym życiu. Spożywanie alkoholu w ciąży może być wynikiem braku świadomości zarówno wśród kobiet jak i specjalistów na temat tego, że alkohol – również ten zawarty
w czerwonym winie lub piwie – może spowodować nieodwracalne szkody w prawidłowym rozwoju dziecka i rzutuje na całego jego dalsze życie.Informujemy także, iż na terenie Gminy Stryszawa działa:
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Konsultacje odbywają się w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego - Stryszawa 263, w każdy czwartek miesiąca,
w godzinach 15.00- 17.00.

Spotkania realizowane są w formie indywidualnej, w zależności od potrzeb i oczekiwań osób zgłaszających się, wsparcie ma charakter stałych, regularnych wizyt, bądź okazjonalnych konsultacji, w ramach których klientowi udzielane zostaje wsparcie w przeżywanej trudnej sytuacji kryzysowej.

Do głównych zadań Punktu Konsultacyjnego należy:

  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej,
  • udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy,
  • motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
  • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii
    w zakładach lecznictwa odwykowego,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupie zabezpieczenia abstynencji,
  • udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu Gminy oraz Powiatu, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
  • współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy domowej.
Data dodania:

2024-04-29

Autor: