Oświata

E S P Ó Ł   K O N O M I C Z N O – 

A D M I N I S T R A C Y J N Y   O Ś W I A T Y

 

Adres: 34-205 Stryszawa 17

Telefon: 33 876 77 21

e-mail: barzycki@stryszawa.pl


GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 730-1530

Wtorek: 800-1600

Środa: 730-1530

Czwartek:730-1530

Piątek: 730-1530


mgr Marek Barzycki Kierownik ZEAO Stryszawa (0-33) 876 77 21
mgr Katarzyna Lasek Sprawy Kadrowe (0-33) 876 77 22
mgr Katarzyna Lenart Główna Księgowa (0-33) 876 77 22
Maria Trzop Inspektor ds. płac (0-33) 876 77 22
mgr Paulina Rzepka
referent ds. księgowości (0-33) 876 77 22


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty prowadzi nadzór nad następującymi placówkami oświatowymi:


Szkoła Podstawowa w Kukowie

34-206 Kuków 52

Tel. 33 874 80 09

strona internetowa: http://spkukow.edupage.org

e-mail: sp2kukow@poczta.onet.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie
34 - 205 Stryszawa 278 b
Tel. 33 874 70 18 
strona internetowa: https://sp2stryszawa.szkolnastrona.pl/

e-mail: sp2stryszawa@wp.pl


Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie
34 - 205 Stryszawa 400 A
Tel. 33 874 70 08
strona internetowa: https://sp1stryszawa.edupage.org/

e-mail: gimnazjum_stryszawa@poczta.onet.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie
34 - 206 Krzeszów 216
Tel. 33 874 81 73, 33 874 86 67

strona internetowa: www.zskrzeszow.edupage.org

e-mail: zskrzeszow@op.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach

34-232 Lachowice 392

Tel: 033 874 82 17

strona internetowa: https://splachowice.edupage.org/

e-mail: podstawowa1@op.pl


Przedszkole Samorządowe w Stryszawie
34 - 205 Stryszawa 278 d

Tel. 33 874 71 98

34-205 Stryszawa 359 

Tel. 33 874 70 16