Segregacja odpadów

2021-12-21
Stawki opłat odpadów komunalnych

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU W GMINIE STRYSZAWA STAWKI ZA JEDEN MIESIĄC ZABUDOWA JEDNORODZINNA ODPADY KOMUNALNE Z...

więcej
2021-10-31
Terminarz wywozu odpadów komunalnych

Terminarz wywozu odpadów komunalnych 2024/2025 - pobierz Terminarz wywozu odpadów komunalnych 2023/2024 - pobierz

więcej
2021-10-31
Segregacja odpadów

Gminy Stryszawa informuje, że odbiór odpadów komunalnych następuje według poniższego harmonogramu (z podziałem na odpady zebrane w sposób selektywny i niewysegregowane określony w termin...

więcej
2021-10-31
Poziom recyklingu

Poziom recyklingu 2012-2020 pobierz Poziom recyklingu pobierz

więcej
2021-10-31
Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr działalności regulowanej  2012 pobierz Rejestr działalności regulowanej  2013 pobierz Rejestr działalności regulowanej  2014 pobierz Rejestr działalności regulowane...

więcej
2021-10-31
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie i odpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Stryszawa. PSZOK prowadzon...

więcej
2021-10-31
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2013 pobierz Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2014 pobierz Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015 pobierz Analiza stanu gospodarki odpadami z...

więcej
2021-10-31
PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY STRYSZAWA Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszawa odbierane są przez KONSORCJUM FIRM, w skład...

więcej
2021-10-31
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Stryszawa: Wiesław Wątroba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WIESŁAW WĄT...

więcej
2021-10-31
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz

więcej