PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY STRYSZAWA

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszawa odbierane są przez KONSORCJUM FIRM, w skład którego wchodzą:

  • Wiesław Wątroba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WIESŁAW WĄTROBA USŁUGI PRZEWOZOWE, 34-206 Targoszów 16 (Lider Konsorcjum),
  • Tomasz Kubasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Tomasz Kubasiak,
    34-205 Stryszawa 329 A (Partner Konsorcjum),
  • Janusz Miska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MISKA USŁUGI TRANSPORTOWE, 34-206 Krzeszów 10 B (Partner Konsorcjum).Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stryszawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4a,
34-200 Sucha Beskidzka.

Data dodania:

2021-10-31

Autor: