REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU - PR

Urząd Gminy Stryszawa informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, wnioski należy składać na obowiązującym formularzu zgo...

więcej

Procedura zawiadamiania o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej lub sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Stryszawa nie będącej imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ...

więcej

Urząd Gminy Stryszawa   34-205 STRYSZAWA 17  www.stryszawa.pl  stryszawa@ug.pl KARTA USŁUG  ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Wn...

więcej

 Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa 17  34-205  Stryszawa www.stryszawa.pl  stryszawa@ug.pl KARTA USŁUG nr /PR EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ...

więcej

Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa 17; 34-205 Stryszawa www.stryszawa.pl  stryszawa@ug.pl KARTA USŁUG PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH MIEJSCE ZAŁATWIE...

więcej

URZĄD GMINY STRYSZAWA Referat Promocji i Rozwoju  Kierownik Referatu – Tomasz Boduch - tel/fax: 876-77-29, email: informatyk@stryszawa.ug.pl 33/876-77-34 – pokój nr 11 – Tomasz Boduch 33/8...

więcej