zdjęcie bocianów

Podatek od środków transportowych

Urząd Gminy Stryszawa

Stryszawa 17; 34-205 Stryszawa

www.stryszawa.pl  stryszawa@ug.pl


KARTA USŁUG

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA

REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU

POKÓJ NR 10

NR TELEFONU

(0-33) 876-77-30

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA – CZARTEK -  PIĄTEK 7.30 – 15.30

WTOREK 8.00 – 16.00  

WYMAGANE DOKUMENTY

1. DOWÓD OSOBISTY – DO WGLĄDU.

2. Deklaracja DT-1 Pobierz

3. Deklaracja DT-1A Pobierz

OPŁATY

1. UCHWAŁA NR XI/84/15RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Pobierz

INNE DOKUMENTY

1. Ustawa 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Pobierz 

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Opracowała

Paulina Kępa