Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Liczy 15 radnych.Działa na sesjach, a także za pośrednictwem Komisji, radnych oraz Wójta wykonującego jej uchwały. Wójt i Komisje Rady działają ...

więcej

Transmisja sesji online                              ...

więcej

Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Stryszawa – IX kadencja (2024-2029) Na podstawie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą...

więcej

KOMISJA REWIZYJNA Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych w szczególności w zakresie zarządzania mieniem, gospodarki finansowe...

więcej

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STRYSZAWA:    Krystyna Wajdzik WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY:    Łukasz NisioJózef Hutniczak WYKAZ RA...

więcej

BIURO RADY GMINY STRYSZAWA: Obsługuje część organizacyjną i kancelaryjno-techniczną Rady Gminy i jej Komisji stałych. Prowadzi rejestr uchwał, postanowień, wniosków i interpelacji radnych. Prowadzi...

więcej

I sesja Rady Gminy Stryszawa 06-05-2024 pobierz II sesja Rady Gminy Stryszawa 24-05-2024 pobierz

więcej