zdjęcie bocianów

Interpelacje Radnych

Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Stryszawa – VIII kadencja (2018-2023)

Na podstawie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Stryszawa.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.


1. Interpelacja Radnego Mariana Łaciak z dnia 28.02.2019 r. - o dokładniejsze oznakowanie skrzyżowania dróg prowadzących w kierunku Stryszawy Roztoki i Zawoi o nr K-1696,
K-1695.

Załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

Załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

Załącznik nr 3 – załącznik do odpowiedzi na interpelacje Radnego

2. Interpelacja Radnego Mariana Łaciak z dnia 28.02.2019 r. – o zamontowanie barierek ochronnych przy chodniku na drodze K-1696 w Stryszawie – osiedle Trzopy.

Załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

Załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

Załącznik nr 3 – załącznik do odpowiedzi na interpelacje Radnego

3. Interpelacja Radnego Łukasza Nisio z dnia 28.03.2019 r. (IV sesja RG) - o zdecydowane działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej K- 1696 Sucha Beskidzka - Stryszawa Roztoki na osiedlu Pietrusy.

Załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

Załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

Załącznik nr 3 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

4. Interpelacja Radnego Łukasza Nisio z dnia 28.06.2019 r. (VI sesja RG) - o wystąpienie do operatorów telekomunikacyjnych o zlokalizowanie przekaźnika w Stryszawie Górnej celem poprawy zasięgu sieci zarówno geograficznego jak i w odniesieniu do zasięgu wewnątrz budynku.

Załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

Załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

Załącznik nr 4 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

Załącznik nr5 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

Załącznik nr 6 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

Załącznik nr 7– załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

5. Interpelacja (1) Radnego Bogusława Surówka przedstawiona na VIII sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2019 r

- o poprawę bezpieczeństwa dzieci korzystających z dowozu szkolnego na drodze powiatowej K-1703 Stryszawa- Krzeszów w okolicy przystanku na wysokości skrętu na osiedle Podoły.

załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

załącznik nr 3 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

6.Interpelacja (2) Radnego Bogusława Surówka przedstawiona na VIII sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2019 r

- o poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Stryszawa
na odcinku 040 km 0+600 - w szczególności w zakresie wprowadzenia zmian w oznakowaniu
i zastosowania dodatkowej sygnalizacji ostrzegawczej.

załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

załącznik nr 3 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

7. Interpelacja Radnego Mariana Łaciak z dnia 27.12.2019 r. przedstawiona na XI sesji Rady Gminy Stryszawa w dniu 30.12.2019 r.

- o zbudowanie monitoringu całodobowego w miejscowości Stryszawa na wysokości budynku Poczty - tak aby objął on skrzyżowanie dróg Zawoja Przysłop - Stryszawa Roztoki.

załącznik nr 1 - treść interpelacji Radnego

załącznik nr 2 - odpowiedź na interpelację Radnego

Data dodania:

2019-03-13

Autor: