Interpelacje Radnych

Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Stryszawa – VIII kadencja (2018-2023)

Na podstawie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Stryszawa.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.


1. Interpelacja Radnego Mariana Łaciak z dnia 28.02.2019 r. - o dokładniejsze oznakowanie skrzyżowania dróg prowadzących w kierunku Stryszawy Roztoki i Zawoi o nr K-1696,
K-1695.

Załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

Załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

Załącznik nr 3 – załącznik do odpowiedzi na interpelacje Radnego

2. Interpelacja Radnego Mariana Łaciak z dnia 28.02.2019 r. – o zamontowanie barierek ochronnych przy chodniku na drodze K-1696 w Stryszawie – osiedle Trzopy.

Załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

Załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

Załącznik nr 3 – załącznik do odpowiedzi na interpelacje Radnego

3. Interpelacja Radnego Łukasza Nisio z dnia 28.03.2019 r. (IV sesja RG) - o zdecydowane działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej K- 1696 Sucha Beskidzka - Stryszawa Roztoki na osiedlu Pietrusy.

Załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

Załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

Załącznik nr 3 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

4. Interpelacja Radnego Łukasza Nisio z dnia 28.06.2019 r. (VI sesja RG) - o wystąpienie do operatorów telekomunikacyjnych o zlokalizowanie przekaźnika w Stryszawie Górnej celem poprawy zasięgu sieci zarówno geograficznego jak i w odniesieniu do zasięgu wewnątrz budynku.

Załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

Załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

Załącznik nr 4 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

Załącznik nr5 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

Załącznik nr 6 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

Załącznik nr 7– załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

5. Interpelacja (1) Radnego Bogusława Surówka przedstawiona na VIII sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2019 r

- o poprawę bezpieczeństwa dzieci korzystających z dowozu szkolnego na drodze powiatowej K-1703 Stryszawa- Krzeszów w okolicy przystanku na wysokości skrętu na osiedle Podoły.

załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

załącznik nr 3 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

6.Interpelacja (2) Radnego Bogusława Surówka przedstawiona na VIII sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2019 r

- o poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Stryszawa
na odcinku 040 km 0+600 - w szczególności w zakresie wprowadzenia zmian w oznakowaniu
i zastosowania dodatkowej sygnalizacji ostrzegawczej.

załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnego

załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnego

załącznik nr 3 – załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnego

7. Interpelacja Radnego Mariana Łaciak z dnia 27.12.2019 r. przedstawiona na XI sesji Rady Gminy Stryszawa w dniu 30.12.2019 r.

- o zbudowanie monitoringu całodobowego w miejscowości Stryszawa na wysokości budynku Poczty - tak aby objął on skrzyżowanie dróg Zawoja Przysłop - Stryszawa Roztoki.

załącznik nr 1 - treść interpelacji Radnego

załącznik nr 2 - odpowiedź na interpelację Radnego 


ROK 2020 - brak interpelacji

ROK 2021

1. Interpelacja Pana radnego Mariana Łaciak złożona w dniu 27.05.2021 r

 – o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zabezpieczenie brzegu rzeki Stryszawka na odcinku osiedli Biłki – Magiery – Trzopy – Pietrusy w miejscowości Stryszawa.

załącznik nr 1 - treść interpelacji Radnego

załącznik nr 2 - odpowiedź na interpelację Radnego 

załącznik nr 3 - załącznik do odpowiedzi na interpelację 


2. Interpelacja radnego Mariana Łaciak złożona w dniu 27.05.2021 r.

– o przebudowę wykonanego kilka lat wcześniej odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1696 K Stryszawa – Roztoki – Koszarawa w miejscowości Stryszawa na wysokości domu Pana ………. zam. Stryszawa 426.

załącznik nr 1 - treść interpelacji Radnego

załącznik nr 2 - odpowiedź na interpelację Radnego 

załącznik nr 3 - załącznik do odpowiedzi na interpelację 


3. Interpelacja Przewodniczącej Rady Gminy Stryszawa Krystyny Wajdzik złożona w dniu 25.08.2021 r. 

- o wystąpienie do operatorów telekomunikacyjnych o zlokalizowanie przekaźnika w Stryszawie Górnej celem poprawy zasięgu sieci zarówno geograficznego jak i w odniesieniu do zasięgu wewnątrz budynku.

załącznik nr 1 - treść interpelacji Radnego

załącznik nr 2 - odpowiedź na interpelację Radnego 

załącznik nr 3 - pismo nr 1 do telefonii ws. interpelacji

załącznik nr 3 - pismo nr 2 do telefonii ws. interpelacji

załącznik nr 3 - pismo nr 3 do telefonii ws. interpelacji

załącznik nr 3 - pismo nr 4 do telefonii ws. interpelacji


4.Interpelacja radnej Ewy Kawończyk złożona w dniu 26.11.2021 r.

– o przeprowadzenie kontroli oraz ewentualne udrożnienie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z chodnika i drogi wojewódzkiej nr 946 Żywiec- Sucha Beskidzka.

załącznik nr 1 – treść interpelacji Radnej

załącznik nr 2 – odpowiedź na interpelację Radnej

załącznik nr 3 – załącznik do odpowiedzi na interpelacje Radnej


ROK 2022

1. Interpelacja radnego Józefa Pochopień złożona w dniu 27.06.2022 r. 

- o podjęcie interwencji w sprawie zapobiegania niszczenia mienia przez zwierzynę dziką, przede wszystkim na terenie obwodu Koła Łowieckiego „Żbik” oraz sąsiednich kół łowieckich z terenu Gminy Stryszawa.

załącznik nr 1 - treść interpelacji Radnego

załącznik nr 2 - odpowiedź na interpelację Radnego

załącznik nr 3 - pismo do polskiego Związku łowieckiego w sprawie interpelacji

załącznik nr 4 - pismo do Nadleśnictwa Sucha Beskidzka w sprawie interpelacji

załącznik nr 5 - pismo do Koła Łowieckiego Żbik w sprawie interpelacji

załącznik nr 6 - pismo do Koła Łowieckiego Bór w sprawie interpelacji

załącznik nr 7 - pismo do Koła Łowieckiego Odyniec w sprawie interpelacji


2. Interpelacja radnej Anny Trybała złożona w dniu 26.10.2022 r.

- o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie brzegu potoku Mącznianka na odcinku wzdłuż drogi gminnej nr 440858 K Lachowice Mączne - Kurów w miejscowości Lachowice.

Treść interpelacji Radnej

załącznik nr 1 do interpelacji

załącznik nr 2 do interpelacji

załącznik nr 3 do interpelacji

załącznik nr 4 do interpelacji

załącznik nr 5 do interpelacji

załącznik nr 6 do interpelacji

załącznik nr 7 do interpelacji 

załącznik nr 8 do interpelacji 

Odpowiedź na interpelację Radnej

Odpowiedź Wójta na interpelację Radnej


ROK 2023


Data dodania:

2021-12-10

Autor: