Współpraca międzynarodowa

      


W 2007 roku Gmina Stryszawa przejęła nieużytkowany i niszczejący budynek dawnej leśniczówki, dworek pochodzący z poł. XIXw. Obiekt ten jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-643/89.

Gmina była zainteresowana rekonstrukcją zabytku i jego adaptacją na potrzeby ośrodka kultury z „Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej”.

W wyniku nawiązanych wcześniej kontaktów z przedstawicielami słowackiej miejscowości Gbel'any, która również planowała u siebie podobne przedsięwzięcie, obie gminy podjęły współpracę i postanowiły przygotować projekt, którego realizacja mogłaby być dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.Jesienią 2008 trwały prace przy przygotowaniu wspólnego polsko-słowackiego projektu "Chronimy dziedzictwo członków Euroregionu Beskidy – gmin Gbel'any i Stryszawa", który następnie został złożony w ramach pierwszego naboru Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Projekt "Chronimy dziedzictwo członków Euroregionu Beskidy – gmin Gbel'any i Stryszawa" przeszedł pomyślnie kolejne fazy weryfikacji: ocenę formalną oraz ocenę panelu ekspertów.

Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 podczas swojego posiedzenia w dniach 19 i 20 marca 2009 roku w Tatrzańskiej Łomnicy (Republika Słowacka) podjął ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Trwają prace związane z uzupełnianiem dokumentacji potrzebnej do podpisania umowy na realizację projektu przez partnera wiodącego (PW). 

W dniu 8 października została podpisa umowa partnerska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 na realizację projektu adaptacji budynku byłej leśniczówki na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie realizowanej w ramach umowy na dofinansowanie projektu pn. : „Chronimy dziedzictwo Euroregionu Beskidy- gmin Gbel’any i Stryszawa” Umowę podpisali  Jozef Bielik wójt gminy Gbel'any i Jacek Zając wójt gminy Stryszawa

Informacja na temat przebiegu prac w ramach projektu:
„Adaptacja budynku byłej leśniczówki na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury”

 
W dniu 27 stycznia 2010 roku podpisano umowę z wykonawca prac remontowo – budowlanych, mającym siedzibę firmy na terenie Gminy Stryszawa.
Wartość umowy wynikająca z ceny najtańszej oferty przetargowej to 1 153 531, 00 złotych.
Całe zadanie zostało podzielone w harmonogramie realizacji robót na 4 etapy:


Etap I -  termin wykonania do 20 marca 2010 roku :
 • roboty zduńskie,
 • stropy i posadzki,
 • pozostałe roboty
 • roboty tynkarskie
 • remont ganków

Etap II – termin wykonania do 15 czerwca 2010 roku:
 • remont gankówremont dachu
 • stropy i posadzki
 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 • przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku gospodarczego
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku gospodarczego
 •  wymiana i remont stolarki
 •  ogrodzenie

Etap III – termin wykonania do 15 września 2010 roku
 •  ogrodzenie
 •  hydroizolacja i opaska z kruszywa wokół budynku
 • oświetlenie
 • wymiana i remont stolarki
 • roboty ziemne
 • roboty tynkarskie
 • place i chodniki
 • remont schodów wewnętrznych
 • adaptacja sanitariatu do osób niepełnosprawnych

Etap IV – termin wykonania do 15 listopada
 • place i chodniki
 • zieleń
 • mała architektura

Zgodnie z powyższym do dnia 20 marca 2010 wykonano całość etapu pierwszego 
za kwotę brutto 173 029, 64.
Realizacja etapu II przebiega również zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Przy wykonywaniu prac remontowo – budowlanych brane są pod uwagę uzgodnienia i zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Co w efekcie spowoduje zachowanie unikalnego charakteru tego obiektu.


 
Jednym z pierwszych zagranicznych partnerów, z którym nawiązał kontakt Powiat Suski było węgierskie województwo  Jász-Nagykun-Szolnok. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy...

więcej

            „Poprawa jakości infrastruktury środowiska” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach...

więcej

       Gminę Stryszawa w partnerstwie ze słowacką gminą Oravska Polhora, realizuje projekt: „Skuteczne i bezpieczne usuwanie skutków powodzi na terenach przygranicznych pop...

więcej

     OSTATNIE ROZGRYWKI SPORTOWE W RAMACH PROJEKTU MECZ SIATKÓWKI W dniu 12 PAŹDZIERNIKA 2013 roku odbyły się ostatnie już rozgrywki sportowe w ramach projektu realizowanego przez Gm...

więcej

       PREZENTACJA SPRZĘTU, POKAZY PIERWSZEJ POMOCY W GMINIE KOTESOVA W ramach realizowanego projektu w dniu 19 października 2013r. przedstawiciele jednostek Ochotniczej S...

więcej