REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ i OCHRONY ŚRODOWISKA

Informacja  o jakości wody z dnia 27-04-2022 pobierz Informacja  o jakości wody z dnia 30-04-2022 pobierz

więcej

INFORMACJA W SPRAWIE SZKÓD ŁOWIECKICH Urząd Gminy Stryszawa informuje, że na spotkaniu w dniu 22.12.2015 roku w Urzędzie Gminy z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Polskiego PZŁ Panem Michałe...

więcej

KARTA USŁUG nr GK 5./2012 WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wypełniony wniosek o przydział lokalu mieszkalnego Pobierz ...

więcej

Urząd Gminy Stryszawa   34-205 Stryszawa 17 www.stryszawa.pl  sekretariat@stryszawa.pl KARTA USŁUG NR GK 1/2014 WNIOSEK O ODŚNIEŻANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH ...

więcej

NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW Od dnia 17 czerwca 2017 roku obowiązują nowe zasady wycinki drzew na gruntach nieleśnych- zostały one wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy ...

więcej

Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa 17 34-205 Stryszawa www.stryszawa.pl  stryszawa@ug.pl KARTA USŁUG nr GK 1/2012 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY...

więcej

KARTA USŁUG NR GK 2 /2013 Wniosek o przyznawanie pomocy na zakup sadzonek do nasadzeń na gruntach leśnych Pobierz Regulamin Pobierz WYMAGANE DOKUMENTY ...

więcej

Urząd Gminy StryszawaStryszawa 17 34-205 Stryszawa www.stryszawa.pl  gk@stryszawa.pl KARTA USŁUG NR3/2012 WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWE...

więcej

Urząd Gminy Stryszawa  Stryszawa 17 34-205 Stryszawa  www.stryszawa.ug.pl  stryszawa@ug.pl KARTA USŁUG nr  2/2012 1. WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIEC...

więcej

Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa 17 34-205 Stryszawa www.stryszawa.pl  sekretariat@stryszawa.pl KARTA USŁUG nr GK 1/2021 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ...

więcej