Przyłaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Urząd Gminy Stryszawa 

Stryszawa 17 34-205 Stryszawa

 www.stryszawa.ug.pl  stryszawa@ug.pl

KARTA USŁUG nr  2/2012

1. WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
2. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZYŁĄCZENIU DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
3. WNIOSEK O ZAPEWNIENIE ODBIORU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. DOKUMENT POTIWERDZAJĄCY TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY, 

2. MAPA POGLĄDOWA OKREŚLAJĄCA USYTUOWANIE NIERUCHOMOŚCI 

OPŁATY

1. WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ  I KANALIZACYJNEJ – WOLNE OD OPŁATY SKARBOWEJ

2. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PODŁĄCZENIU DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ – PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ W WYSOKOŚCI 17 ZŁ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16.11.2006 R.  O OPŁACIE SKARBOWEJ

3. WNIOSEK O ZAPEWNIENIE ODBIORU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH. 

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

DO 30 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

URZĄD GMINY STRYSZAWA                                 

POKÓJ NR 1

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK
 – W GODZ. 7.30 – 15.30- WTOREK
 –W GODZ. 8.00 – 16.00

NR TELEFONU

(0-33) 876-77-26

TRYB ODWOŁAWCZY

NIE PRZYSŁUGUJE

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),

Opracowała

Maria Ćwiąkała