zdjęcie bocianów

Środki Unijne na Lata 2014-2020


W zakładce prezentujemy projekty realizowane przez Gminę Stryszawa współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Perspektywa na lata 2014-2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Dla Gminy Stryszawa jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zarządzany przez Urząd Marszałkowski Województwa małopolskiego.

Programy krajowe: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja Rozwój,     Program Polska Cyfrowa,  Program Pomoc Techniczna.
Programy krajowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Gminy mogą również pozyskiwać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


  PROJEKT „Przebudowa dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza zabytkowego budynku Leśniczówki na cele kulturalne” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europe...

więcej

„Budowa Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac...

więcej

                         

więcej

Małopolskie e-urzędy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, II osi priorytetowej Efektywne&...

więcej

„Remont i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku gospodarczego w miejscowości  Stryszawa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regi...

więcej

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września  2017 r. uruchamiamy rekrutację Uczestników projektu „Zostań inżynierem – miej pracę”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjn...

więcej

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września  2017 r. uruchamiamy rekrutację Uczestników projektu „Na starcie trudności – na mecie równości”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu...

więcej

„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II ‘’ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma...

więcej

PROJEKT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe ...

więcej