Środki Unijne na Lata 2014-2020


W zakładce prezentujemy projekty realizowane przez Gminę Stryszawa współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Perspektywa na lata 2014-2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Dla Gminy Stryszawa jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zarządzany przez Urząd Marszałkowski Województwa małopolskiego.

Programy krajowe: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja Rozwój,     Program Polska Cyfrowa,  Program Pomoc Techniczna.
Programy krajowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Gminy mogą również pozyskiwać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


   Mikroprojekt pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie - promocja dziedzictwa gmin Stryszawa i Kotesova” Realizowany przez: Gminę Stryszawa, jako partner wiodący w...

więcej

PROJEKT: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Gmina Stryszawa realizuje projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pak...

więcej

                               MIKROPROJEKT „SŁOWACK...

więcej

                  PROJEKT„Budowa boiska w miejscowości Stryszawa, jako miejsca rekreacji, aktywnego wypoczyn...

więcej

                                       &nb...

więcej

                                  &...

więcej

                                               &...

więcej

„Budowa Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac...

więcej

                                      „Budo...

więcej

Małopolskie e-urzędy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, II osi priorytetowej Efektywne&...

więcej