Mikroprojekt SŁOWACKO-POLSKI UNIWERSYTET WIEJSKY

          


MIKROPROJEKT „SŁOWACKO-POLSKI UNIWERSYTET WIEJSKY”

Opis mikroprojektu:

Projekt ma na celu rozwój kształcenia ustawicznego na pograniczu polsko-słowackim z ukierunkowaniem na grupę docelową 50+. Realizując projekt chcemy wesprzeć integrację społeczną osób z grupy wiekowej 50+ oraz aktywizować je poprzez udział w szkoleniach edukacyjnych. Poza poszerzeniem wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych projekt ma istotny wpływ na międzynarodową integrację społeczną, ponieważ jego działania odbywają się w regionie należącym do polsko-słowackiego pogranicza. Projekt jest innowacyjny ze względu na wybrana formę oraz metody kształcenia, które wykorzystują nowoczesne środki nauczania.

Cel mikroprojektu:

W ramach projektu wyznaczono następujące cele:

1. Opracowanie programów kształcenia wykorzystujących innowacyjne formy nauczania, a równocześnie uwzględniających indywidualne wymagania grupy docelowej (50+) poprzez stworzenie nowoczesnych materiałów edukacyjnych (nagrań wideo, kart pracy, prezentacji multimedialnych) w takich dziedzinach jak: Gospodarka na wsi, Kompetencje cywilizacyjne mieszkańców wsi, Tradycje i tradycyjne rzemiosła wiejskie. Zostaną opracowane materiały edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem grupy, która jest marginalizowana społecznie.

2. Zorganizowanie kształcenia grupy docelowej projektu w formie kursów szkoleniowych na Słowacji i w Polsce – w ramach szkoleń uczestnicy kursów kształcą się w poszczególnych blokach i mają możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu szkoleniowego. Absolwenci kursów otrzymają dokument potwierdzający ukończenie kursu kształceniowego wraz z opisem jego zakresu.

3. Stworzenie platformy kształcenia praktycznego – udział mieszkańców ze Słowacji oraz z Polski w warsztatach praktycznych dotyczących tradycji i rzemiosł charakterystycznych dla danego regionu oraz jego uwarunkowań kulturowych i przyrodniczych.

Ważnym elementem projektu jest stworzenie materiałów edukacyjnych w języku polskim i słowackim, które będą powiązane między sobą, dzięki czemu słowaccy uczestnicy kursów będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w Polsce i odwrotnie.

Okres realizacji:

Mikroprojekt realizowany w okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 r.

Budżet mikroprojektu:

Wartość całkowita: 25 539,72 euro, w tym:

-dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 21 708,76 euro tj. 85 %

- dofinansowanie z Budżetu Państwa 1 276,98 euro tj. 5%

- wkład własny Gminy 2 5532,98 euro tj. 10%.                                                                                                             

 

       Združenie BABIA HORA                                                                                Gmina Stryszawa

                         Oravská Polhora                                                                                            Stryszawa 17

                   02947 Oravská Polhora                                                                                  34-205 Stryszawa

                           tel. 905 979 718                                                                                          tel. 33 876 77 25

                infobabiahora@gmail.com                                                                          sekretariat@stryszawa.plInformacja do ogłoszenia o prowadzonej przez UG w Stryszawie rekrutacji do udziału w mikroprojekcie "Słowacko-Polski Uniwersytet Wiejsky" - [link do ogłoszenia poniżej]

https://www.stryszawa.pl/urzad-gminy/ogloszenia/gmina-stryszawa-zaprasza-do-udzialu-w-szkoleniach


Wersja elektroniczna podręcznika opracowanego przez ekspertów - pobierz

Ankieta rekrutacyjna "Słowacko- Polski Uniwersytet Wiejsky" - pobierz


FILMY INSTRUKTAŻOWE:

Dziedzina: Gospodarka na wsi:

1. Ogrodnictwo - pobierz

2. Projektowanie ogrodów i architektura krajobrazu - pobierz

3. Rolnictwo ekologiczne - pobierz

4. Hodowla na wsi - uprawa tradycyjnych gatunków i hodowla tradycyjnych zwierząt na pograniczu polsko-słowackim - pobierz


Dziedzina: Kompetencje cywilizacyjne mieszkańców wsi:

1. Technologie informacyjne i komunikacyjne - pobierz

2. Prawo - pobierz

3. Podstawy ekonomii i rachunkowości - pobierz

4. Oszustwa i obrona przed nimi - pobierz


Dziedzina: Tradycje i tradycyjne rzemiosła wiejskie oraz ich wykorzystanie w celu prowadzenia działalności gospodarczej na wsi:

1. Tradycyjna kuchnia - pobierz

2. Tradycyjne rzemiosła - pobierz

3. Dawne sposoby i formy wytwarzania wyrobów rzemieślniczych - pobierz

4. Prowadzenie działalności gospodarczej na wsi - pobierz


Załączniki

  • Data dodania:

    2021-02-01

    Autor: