2023

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych - gminy górskie 2021 r. Zadanie zakończone. Inwestycja została odebrana dnia 14.08.2023 r. Zakres zamówienia obejmował w szc...

więcej

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Wartość dofinansowania: 4 836 474,00 (90 %) Zadanie w trakcie realizacji. Do października 2023 r. wykonano:...

więcej

Zadanie dofinansowane z Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" 2023 .Wartość dofinansowania: 142 390,00 zł (45,39%) Zakres robót obe...

więcej

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszawa, w tym: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Targoszów na osiedlu Płonkówka. Budowa sieci elektroe...

więcej

Remont drogi gminnej 441170K w miejscowości Lachowice oraz remont drogi gminnej 440871 K w miejscowości Stryszawa Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie małopolskim....

więcej

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kukowie na działce nr ewid. 4307 w km 0+000-0+100 Zakres zamówienia obejmował:1.    Korytowanie pod drogę (poszerzenie).2. &...

więcej

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Targoszowie na działce nr ewid. 8631 w km 0+000-0+252 Zakres zamówienia obejmował:1.    Korytowanie pod drogę (poszerzenie).2.&nb...

więcej
Data dodania:

2023-11-16

Autor: