Budowa boiska sportowego w miejscowości Stryszawa

                 


PROJEKT
„Budowa boiska w miejscowości Stryszawa, jako miejsca rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz kultywowania tradycji”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr 01526-6935-UM0611552/19 z dnia 18.06.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2020 r.

BEZPOŚREDNI CEL PROJEKTU:

Tworzenie warunków do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu na terenie Gminy Stryszawa poprzez budowę ogólnodostępnego i niekomercyjnego wielofunkcyjnego boiska.

OPIS PROJEKTU:

Planowana do realizacji operacja dotyczy budowy ogólnodostępnego i niekomercyjnego boiska w miejscowości Stryszawa na działkach ewidencyjnych nr 14496/1, 14495, 14494, 14498/1, 14500, przy Schronisku Młodzieżowym w Stryszawie.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie prac ziemnych wykonanie drenażu powierzchniowego i kanalizacji,podbudowy, nawierzchni boiska, dostawa i montaż wyposażenie, wykonanie ogrodzenia boiska wraz z piłkochwytami, umocnienie skarpy.


Budżet projektu:

Koszt całkowity operacji: 247 045,59 zł;

Koszty kwalifikowane operacji: 247 045,59 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 126 999,00 zł.

Data dodania:

2020-06-23

Autor: