Odśnieżanie dróg

Urząd Gminy Stryszawa  

34-205 Stryszawa 17

www.stryszawa.pl  sekretariat@stryszawa.pl

KARTA USŁUG NR GK 1/2014

WNIOSEK O ODŚNIEŻANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH

JEDNOSTKA

ODPOWIEDZIALNA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

URZĄD GMINY STRYSZAWA

POKÓJ NR 1

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK – W GODZ. 7.30 – 15.30

- WTOREK – W GODZ.  8.00 - 16.00                    

NR TELEFONU

(33) 876-77-26

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem sezonu zimowego Pobierz

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opracowała

Maria Ćwiąkała