Zakup sadzonek

KARTA USŁUG NR GK 2 /2013

Wniosek o przyznawanie pomocy na zakup sadzonek do nasadzeń na gruntach leśnych Pobierz

Regulamin Pobierz

WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wniosek o przyznawanie pomocy na zakup sadzonek do nasadzeń na gruntach leśnych

2) Kopię tytułu prawnego do działki (kwalifikuje się tylko właściciel, nie władający)

3) potwierdzenie rodzaju użytków (kwalifikuje się tylko kategoria użytku Ls)

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

URZĄD GMINY STRYSZAWA

Sekretariat – pokój nr 15

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  

pokój nr 1

NR TELEFONU

33 876 77 31

GODZINY PRACY

Od poniedziałku do piątku  7.30 – 15.30

Wtorek  8.00 – 16.00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek  należy złożyć  do dnia 15 czerwca 2014

Rozpatrzenie wniosków nastąpi do października 2014