Podatek akcyzowy

Urząd Gminy Stryszawa
Stryszawa 17 34-205 Stryszawa

www.stryszawa.pl  gk@stryszawa.pl

KARTA USŁUG NR3/2012

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ PRZEZ PRODUCENTÓW ROLNYCH

 

WNIOSEK - pobierz
Uwaga! Nowy wzór wniosku

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

 

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

URZĄD GMINY STRYSZAWA

POKÓJ NR 1

GODZINY PRACY

- PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK – W GODZ. 7.30 – 15.30

- WTOREK – W GODZ. 8.00 –16.00

NR TELEFONU

 (33) 876-77-32

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1948)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

UWAGI

1. Wnioski można również odebrać Urzędzie Gminy Stryszawa (pokój nr 1).
2. Wnioski są przyjmowane w dwóch terminach:
- od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 29 lutego 2024 roku
- od dnia 1 sierpnia 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku
3. Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2024 roku wynosi 1,46 zł.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
- 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
- 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
- 5,84 zł * średnia roczna liczby świń,
- 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec,
- 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz,
- 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni.Opracowała: Maria Ćwiąkała

Ostatnia aktualizacja 2024-01-25