Wniosek o przydział mieszkania komunalnego

KARTA USŁUG nr GK 5./2012

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony wniosek o przydział lokalu mieszkalnego Pobierz

2. Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego.

Wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz do pobrania 
w siedzibie Urzędu Gminy Pokój nr 1.

OPŁATY

Nie pobiera się

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Wnioski są rozpatrywane po zwolnieniu się lokalu mieszkalnego.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

URZĄD GMINY STRYSZAWA - POKÓJ NR 1

GODZINY PRACY

- PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK 
I PIĄTEK – W GODZ. 7.30 – 15.30

- WTOREK –W GODZ.  8.00 – 16.00

NR TELEFONU

(33) 876-77-31

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 71 poz. 733 z późn. zm.)

- Uchwała Nr XX/170/2004 Rady Gminy Stryszawa z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryszawa

INNE DOKUMENTY

Uchwała Nr XXXII/234/09 Rady Gminy Stryszawa z dnia 21 października 2009 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stryszawa

Opracowała

Marta Babicz