Współpraca z Kunszentmárton-Republika Węgierska

Jednym z pierwszych zagranicznych partnerów, z którym nawiązał kontakt Powiat Suski było węgierskie województwo  Jász-Nagykun-Szolnok. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy w/w Województwem i Powiatem Suskim miało miejsce w Szolnok 18 listopada 2003 roku. Ze strony Węgierskiej umowę podpisał István Tokár, a w imieniu powiatu ówczesny starosta Andrzej Pająk.

Wśród kilku nakreślonych w umowie celów współpracy było m in. działanie na rzecz nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy gminami z obu regionów. Podczas uroczystości zorganizowanej 12 października 2004 r. w suskim zamku miało  miejsce podpisanie umowy o współpracy z Miastem Kunszentmárton reprezentowanym przez burmistrza dr Mihály Czuci a gminą Stryszawa reprezentowaną przez  Wójta Gminy Stryszawa Jacka Zająca oraz niektórymi gminami ościennymi. Uroczystości tej patronowali Zoltán Nagyiványi – Konsul Generalny Republiki Węgierskiej i Andrzej Pająk.

W ciągu dziesięciu lat współpraca była w cieniu zainteresowań, aż do listopada 2015 gdy na zaproszenie Wójta  Gminy Stryszawa Rafała Laska 21-osobowa delegacja Węgierska (uczniowie tamtejszego gimnazjum wraz z nauczycielami) zagościła w Stryszawie. Węgrzy zostali zakwaterowani w Schronisku Młodzieżowym w Stryszawie Górnej. Plan pobytu był bardzo bogaty. Młodzież zwiedziła Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, Park Miniatur i Ogród Jana Pawła II w Inwałdzie oraz zabytkowy kościół w Lachowicach. Przeprowadzono wiele rozgrywek sportowych. Zorganizowano wyjazd do Targoszowa i wyjście na  Górę Leskowiec, wizyta w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie, gdzie wszyscy uczniowie wzięli  udział  w przygotowanych warsztatach przez GOK. Zorganizowano integracyjne ognisko w gospodarstwie agroturystycznym w Stryszawie. 

W ramach wymiany grupa młodzieży z Gminy Stryszawa 11 maja 2016 zagościła u węgierskich kolegów. Stryszawianie mogli uczestniczyć w warsztatach ceramiki, a wytworzone dzieło zabrać na pamiątkę. Odwiedzając gospodarstwo agroturystyczne największą atrakcją była jazda konna. W miejscowej szkole młodzi stryszawianie uczyli się skocznych węgierskich tańców regionalnych. Rejs statkiem po rzece Keresz pozwolił rozkoszować się urokami wiosennej przyrody. Gimnazjaliści zwiedzili barokowy kościół św. Marcina, łącznie z wyjściem na wieżę kościelną baszty warownej Gyula oraz ogrodu botanicznego w Szarwas.

- Najważniejszym aspektem wymian zagranicznych są ludzie. Wyjazdy to świetna okazja do integracji, zawierania nowych przyjaźni z ludźmi z innych krajów, wymiany korespondencji. Wspólne wyjazdy i zajęcia integracyjne pozwalają zacieśnić więzy pomiędzy uczestnikami. Są świetną okazją do przeżycia niezwykłej przygody, poznania historii i kultury innych krajów oraz zdobycia nowych doświadczeń. Uczy tolerancji i otwartości. Poza poszerzeniem wiedzy oraz poznania środowiska młodzież ma okazję do wymiany doświadczeń i promowania wiedzy na temat innych kultur, ich podobieństw i różnic. Może rozwijać poczucie bycia częścią Europy, zrozumieć różnice kulturowe, wypracować poszanowanie dla innych, zmienić postrzeganie i wyobrażenia o innym kraju oraz zwalczać stereotypy - nie ma wątpliwości Rafał Lasek.

W ramach współpracy na Węgry udali się także samorządowcy ze Stryszawy. Wzięli oni udział  w obchodzonych na Węgrzech w sierpniu 2016 uroczystościach  „Święta Chleba i Wina” (uroczystości te mają charakter podobne jak nasze dożynki gminne - przyp. red.)

Podczas uroczystej sesji miasta Kunszentmárton tamtejszy ksiądz poświęcił przyniesione dary, które zostały przeniesione na miejscowy rynek. W uroczystościach brał udział Minister Rolnictwa Węgier a  oprócz delegacji Polskiej z Gminy Stryszawa brały w nich udział delegacje Teterenew z północnych Niemiec, delegacja z Kápolnásfan z Rumunii oraz delegacja z Ukrainy.

Budowanie partnerskich relacji między samorządami różnych szczebli, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów jest jednym z ważnych elementów relacji międzypaństwowych - zaznacza Rafał Lasek.

W dniach 28 września do 1 października 2016 roku w Stryszawie gościła  z kolei delegacja Węgierska. W dniu przyjazdu goście odwiedzili Urząd Gminy Stryszawa, gdzie zostali przywitani przez wójta oraz pracowników urzędu. W kolejnym dniu delegacja Węgrzy zwiedzili Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Następnie udała się do Inwałdu zwiedzając Ogród Jana Pawła II oraz Park Miniatur. Miniatury budowli z całego świata posadowione w jednym miejscu wywołały niebywały zachwyt wśród Węgrów. Kolejnym miejscem pobytu delegacji węgierskiej było zwiedzanie miasta Krakowa. Rozpoczęło się ono od wzgórza wawelskiego, następnym punktem była katedra z grobowcami, gdzie szczególną uwagę zwrócili na grobowce władców Węgier m in. Stefana Batorego.

Duże zainteresowanie u stryszawskich gości wzbudziły komnaty zamku królewskiego. Po zwiedzeniu Wawelu udali się  drogą królewską czyli ulicą  Bracką  do słynnego” Okna Papieskiego” na ul. Franciszkańskiej. Goście mieli okazję zobaczyć najstarszy budynek akademicki w Polsce Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spacerując między sukiennicami a Kościołem Mariackim nie sposób było ominąć prawdziwy skarbiec wiedzy o przeszłości Krakowa czyli muzeum mieszczące się w podziemiach rynku.

W przygotowanym programie znalazł się również wyjazd quadami na Jałowiec, zwiedzenie Beskidzkiego Raju, podziwianie widoków z wieży widokowej z której goście pełni zachwytu podziwiali panoramę Stryszawy,  urokliwą Babią  Górę i okolice. W tych dniach warunki pogodowe były bardzo  sprzyjające na zwiedzanie miejsc historycznych oraz gór. W czasie pobytu gości towarzyszyli im pracownicy Gminy Stryszawa, a na zakończenie odbyło się ognisko integracyjne w gospodarstwie agroturystycznym w Stryszawie.

- Delegacja Węgierska była bardzo zadowolona z miejsc pobytu i naszej gościnności. W kontaktach obu stron zauważa się niezwykłą serdeczność, otwartość i życzliwość. Nasze kraje łączy wspólna historia, tradycje kulturowe i uznawane wartości. Łączy nas też odwieczna nić sympatii. We współczesnej Europie, zwłaszcza patrząc przez pryzmat polityki unijnej, jesteśmy sobie jeszcze bardziej potrzebni - dodał Rafał Lasek.


Współpraca węgierska trwa nadal i nie przerwanie od 2015 roku.  Gminę Stryszawa corocznie odwiedzają węgierscy przyjaciela, a delegacje dzieci z Gminy Stryszawa udają się na Węgry z rewizytą do swoich kolegów. Podobnie zresztą w ramach współpracy zapraszani są do siebie nawzajem samorządowcy z obu Gmin.

(ostatnia aktualizacja 20.09.2019 r.)