Projekty

Jednym z pierwszych zagranicznych partnerów, z którym nawiązał kontakt Powiat Suski było węgierskie województwo  Jász-Nagykun-Szolnok. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy...

więcej

            „Poprawa jakości infrastruktury środowiska” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach...

więcej

       Gminę Stryszawa w partnerstwie ze słowacką gminą Oravska Polhora, realizuje projekt: „Skuteczne i bezpieczne usuwanie skutków powodzi na terenach przygranicznych pop...

więcej

     OSTATNIE ROZGRYWKI SPORTOWE W RAMACH PROJEKTU MECZ SIATKÓWKI W dniu 12 PAŹDZIERNIKA 2013 roku odbyły się ostatnie już rozgrywki sportowe w ramach projektu realizowanego przez Gm...

więcej

       PREZENTACJA SPRZĘTU, POKAZY PIERWSZEJ POMOCY W GMINIE KOTESOVA W ramach realizowanego projektu w dniu 19 października 2013r. przedstawiciele jednostek Ochotniczej S...

więcej