Projekt "Sport bez granic....."


    

OSTATNIE ROZGRYWKI SPORTOWE W RAMACH PROJEKTU
MECZ SIATKÓWKI

W dniu 12 PAŹDZIERNIKA 2013 roku odbyły się ostatnie już rozgrywki sportowe w ramach projektu realizowanego przez Gminę Stryszawa pn. „Sport bez granic Stryszawsko – Gbelanskie rozgrywki sportowe”
Tym razem sportowcy z gmin partnerskich zmierzyli się w siatkówce. Do boju stanęły dwie drużyny z gminy Stryszawa oraz jedna z gminy Gbelany. Po zaciętej i wyrównanej walce pierwsze miejsce zdobyła drużyna Gminy Stryszawa reprezentowana przez młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszowie. Goście z gminy Gbelany wywalczyli drugie miejsce.

Turniej rozegrano na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie na boisku wybudowanym w ramach realizowanego projektu.

Zmagania sportowe rozegrane w tym dniu zakończył projekt, jednak nawiązana współpraca transgraniczna nie zakończy się wraz z końcem projektu. Podjęta współpraca w dziedzinie sportu będzie kontynuowana. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie spotkamy się na boiskach sportowych i powalczymy o puchary.  


MECZ KOSZYKÓWKI 

Wdniu 24 sierpnia 2013 roku odbyły się kolejne rozgrywki sportowe w ramach realizowanego projektu.

Tym razem sportowcy z gmin partnerskich zmierzyli się w koszykówce. Do boju stanęły dwie drużyny z gminy Stryszawa oraz jedna z gminy Gbelany. Puchar za pierwsze miejsce zdobyła Stryszawa, goście wywalczyli drugie miejsce.
Turniej rozegrano na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie na boisku wybudowanym w ramach realizowanego projektu.

PIERWSZE ROZGRYWKI JUŻ ZA NAMI
W sobotę 15 czerwca na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie rozegrane zostały pierwsze rozgrywki sportowe pomiędzy gminami Stryszawa i Gbel’any. 
Cała impreza była organizowana w ramach realizowanego przez naszą gminę projektu „Sport bez granic, Stryszawsko-Gbelanskie rozgrywki sportowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 

Drużyny zmagały się w rozgrywkach piłki nożnej. Pierwsza w szranki stanęła młodzież, po krótkiej przerwie na murawie zmierzyli się przedstawiciele samorządu obu gmin. Drużyny reprezentujące Gminę Gbel’any okazały się lepsze pokonując zarówno naszą młodzież, jak i samorządowców. Jednak to nie wynik jest najważniejszy, gdyż celem naszego projektu jest poszerzenie i wzmocnienie współpracy transgranicznej między społecznościami gmin Stryszawai Gbel'any. Wspólne spotkania przyczyniają się do wzmocnienie kontaktów transgranicznych na pograniczu polsko – słowackim przy aktywnym udziale władz lokalnych oraz mieszkańców pogranicza, którzy mogą i powinny brać aktywną udział na szczeblu współpracy transgranicznej, przyczyniając się do rozwoju obszarów przygranicznych.
Fotogaleria poniżej
Przypomnijmy, iż nasz wniosek jest wnioskiem komplementarnym podobne działania realizowane są w gminie Gbel’any. 25 maja młodzież i samorządowcy z naszej gminy zmierzyli się z w rozgrywkach piłki nożnej z przeciwnikami gminy. Na wyjeździe naszym reprezentantom poszło znacznie lepiej. 

Kolejne zmagania przed nami 12 – 13 lipiec nasza młodzież będzie walczyć o zwycięstwo w siatkówce w gminie Gbel’any.
U nas kolejne zawody zostaną rozegrane na nowopowstałych boiskach sportowych:
24 sierpnia zagramy w koszykówkę a 15 października w siatkówkę.
ZACHĘCAMY DO KIBICOWANIA !!!!!!!
Wspólnie realizowane przedsięwzięcia prowadzą do poszerzenia kontaktów społecznych mieszkańców miejscowości Stryszawa i Gbel‘any , a równocześnie przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności Gminy, stworzenie zaplecza sportowego do dalszej współpracy transgranicznej.
Powstała w ramach działań projektu infrastruktura – zaplecze sportowe stanie się bazą do dalszych działań ukierunkowanych na współpracę transgraniczną.

 
„Sport bez granic, Stryszawsko - Gbel'anskie rozgrywki sportowe”
 
Znamy już terminy rozgrywek sportowych.
Na wspólnym spotkaniu władz gmin Stryszawa i Gbel’any , w dniu 3 kwietnia w słowackiej Gminie Gbel,any, ustalono terminy rozgrywek sportowych, które zostaną rozegrane w ramach realizowanego przez Gminy partnerskie projektu: „Sport bez granic, Stryszawsko – Gbel’anskie rozgrywki sportowe”
Pierwszy mecz zostanie rozegrany 15 czerwca br., początek o godz. 11 00 młodzieżowe drużyny obu gmin rozegrają mecz piłki nożnej.
Drugie spotkanie odbędzie się 24 sierpnia br. również o godz. 11 00 - mecz koszykówki 
Trzeci i ostatni mecz rozegrany zostanie 12 października, o godz. 11 00 - mecz siatkówki.
Miejsce rozgrywek to Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stryszawie. 

Mecze siatkówki i koszykówki rozegrane będą na nowo wybudowanych boiskach, pieniądze na ich budowę pozyskano w ramach realizowanego projektu.

Już dziś serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do kibicowania naszym drużynom !!!!!!!

 GBEL'ANY                                          STRYSZAWA 


 POZVANIE
Starosta Obce Stryszawa pozýva obyvateľov obce Gbeľany
na účasť v športových podujatiach obcí Gbel’any a Stryszawa.
Termín hry:

15 jún 2013 – futbal
24 august 2013– basketball
12 október 2013 – volejbal 
Začiatok zápasu o 11:00 hod. 
Miesto:
Poľsko, Obec Stryszawa v areáli športového strediska

Pozývame do aktívneho zapojenia sa do zápolení a povzbudzovanie svojho tímu!
Gmina Stryszawa przystąpiła do realizacji projektu: „Sport bez granic, Stryszawsko - Gbel'anskie rozgrywki sportowe”
Projekt realizowany jest we współpracy ze słowacką Gminą Gbel’any.
Współpraca nad przygotowaniem projektu rozpoczęła się już w 2012 roku. Podczas wspólnych spotkań przedstawicieli gmin partnerskich zwrócono uwagę, iż konieczne jest podjęcia działań, które przełamią istniejącą wciąż barierę w kontaktach transgranicznych między społecznościami obu gmin. Zauważono potrzebę poszerzenia dotychczasowej współpracy na płaszczyźnie samorządowej i kulturalnej o nowe formy. Tym razem postawiono na sport.
Efektem spotkań było podpisanie porozumień o współpracy oraz opracowanie dwóch wzajemnie uzupełniających się projektów (tzw. wnioski komplementarne). W ramach ogłoszonego przez Euroregion Beskidy III naboru mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Gmina Stryszawa złożyła wniosek pn. „Sport bez granic, Stryszawsko - Gbel'anskie rozgrywki sportowe” Gmina Gbelany złożyła wniosek „Wzmocnienie trwałych więzi między obywatelami”.
Wnioski przeszły pomyślnie ocenę i znalazły się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
Opracowany przez stryszawską gminę projekt przewiduje zorganizowanie cyklu rozgrywek sportowych pomiędzy drużynami z partnerskich gmin. W planach jest przeprowadzenie zmagań piłkarskich (w czerwcu 2013 roku), koszykarskich (w sierpniu tego roku) oraz siatkarskich (w październiku tego roku). Mecz piłkarski odbędzie się na już istniejącym boisku znajdującym się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stryszawie. 
W ramach projektu obiekt zostanie rozbudowany właśnie o boiska do koszykówki i siatkówki i to na nich odbędą się pojedynki pasjonatów tych dyscyplin sportu.
Po słowackiej stronie odbędzie się podobny do stryszawskiego cykl zawodów sportowych. Na maj zaplanowano mecz piłki nożnej, na lipiec pojedynek siatkarski, a na wrzesień zmagania w tenisie ziemnym.
Projekty przyczynią się nie tylko do zmniejszenia barier infrastrukturalnych i społecznych w kontaktach transgranicznych, ale również przyniosą korzyści odczuwalne po obu stronach granic poprzez zdobycie i wymianę doświadczeń w dziedzinie sportu oraz likwidację barier językowych. Realizacja projektów będzie okazją dla polskich i słowackich sportowców, działaczy sportowych, samorządowców, społeczników, przedstawicieli organizacji kultury i społecznych do poszerzenia lub nawiązania współpracy transgranicznej. Lokalne społeczności poznają się i nawiążą kontakty między społecznościami gmin Stryszawa i Gbel'any co jest głównym celem projektu. Cele pośrednie to: organizacja wspólnych imprez sportowych i stworzenie zaplecza sportowego do dalszej współpracy transgranicznej.
Dokładne daty poszczególnych meczów zostaną ustalone w kwietniu, o czym poinformujemy państwa na łamach Kuriera Stryszawskiego, na stronie internetowej naszej Gminy, ale przede wszystkim poprzez dystrybucję ulotek i plakatów. Już teraz zachęcamy mieszkańców naszej gminy do żywiołowego dopingowania rywalizujących zawodników. 

Przypominamy, że realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę Stryszawa dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w ramach ogłoszonego przez Euroregion Beskidy III naboru w ramach mikroprojektów. Należy przypomnieć, że nie jest to pierwszy wspólny projekt Stryszawy i Gbel’any. Gminy współpracują od 2008 roku, a za sobą mają projekt „Chrońmy dziedzictwo kulturowe członków Euroregionu Beskidy - gmin Gbel'any i Stryszawa". W jego ramach w Stryszawie Górnej zrekonstruowano budynek leśniczówki tak, aby służył celom kulturalno-społecznym. 

Projekt „Sport bez granic, Stryszawsko - Gbel'anskie rozgrywki sportowe” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 
oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.


Artykuł o projekcie w prasie polskiej - pobierz 
Artykuł o projekcie w prasie słowackiej - Pobierz 
Plakat polski  Pobierz
Plakat słowacki  Pobierz
Ulotka  Pobierz
Baner polski Pobierz
Baner słowacki Pobierz