Biuro Rady Gminy

BIURO RADY GMINY STRYSZAWA:

Obsługuje część organizacyjną i kancelaryjno-techniczną Rady Gminy i jej Komisji stałych.

Prowadzi rejestr uchwał, postanowień, wniosków i interpelacji radnych.

Prowadzi współpracę Rady z Sołtysami.


Biuro Rady Gminy Stryszawa obsługuje Ewa Jędrzejak

Kontakt z biurem 33 8767719  radagminy@stryszawa.pl

Kontakt z Przewodniczącą Rady  -Krystyna Wajdzik  - wajdzik@stryszawa.pl