Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Stryszawa:

Wiesław Wątroba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WIESŁAW WĄTROBA USŁUGI PRZEWOZOWE, 34-206 Targoszów 16 (Lider Konsorcjum)

Tomasz Kubasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Tomasz Kubasiak,
34-205 Stryszawa 329 A (Partner Konsorcjum),

Janusz Miska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MISKA USŁUGI TRANSPORTOWE, 34-206 Krzeszów 10 B (Partner Konsorcjum)

- zgodnie z terminarzem wywozu.

Dodatkowo mieszkańcy Gminy Stryszawa mają możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego d o Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Wadowickiej 4a, 34-200 Sucha Beskidzka.Zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1155): „
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju”

Data dodania:

2021-10-31

Autor: