Stawki opłat odpadów komunalnych

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU W GMINIE STRYSZAWA


STAWKI ZA JEDEN MIESIĄC

ZABUDOWA

JEDNORODZINNA

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

gospodarstwo domowe

22 zł/ os. (bez kompostownika)

66 zł/ os.

19 zł/ os. (z kompostownikiem)

ZABUDOWA

WIELORODZINNA

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

gospodarstwo domowe

19 zł/ os.

57 zł/ os.

TZW. „ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA”

NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

Worek o pojemności 120 l.

17 zł/ worek

51 zł/ worek

STAWKA ROCZNA

 

 

DOMEK LETNISKOWY/

NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

190 zł – ryczałt

570 zł – ryczałt

Załączniki

  • Data dodania:

    2021-12-21

    Autor: