Budowa oświetlenia boiska sportowego w Lachowicach

Wartość inwestycji 97 552,00 zł

Zakres robót obejmuje w szczególności:

  • budowę instalacji elektrycznej kablowej oświetleniowej typu YAKXS 4x35mm 2o długości trasy 253m,
zabudowę sześciu masztów z ośmioma oprawami oświetleniowymi.