Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla jednostek oświatowych:

Wartość pomocy dydaktycznych 174 617,00 zł

Pomoce dydaktyczne dla :

  • Gimnazjum nr 1 w Stryszawie
  • SP nr 2 w Stryszawie
  • SP nr 3 w Stryszawie
  • Gimnazjum w Krzeszowie
  • Gimnazjum w Lachowicach
  • SP w Krzeszowie
  • SP w Lachowicach
  • SP w Kukowie